Нормативні акти

Методика розрахунку орендної плати

Повноваження щодо списання комунального майна

Порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди ком. майна

Порядок подання заяв на приватизацію

Приватизація комунального майна

Про затвердж. Порядку виконання контрол. функцій у сфері оренди ком. майна

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати

Рішення про затв. порядку подання заяв на приватизацію

Порядок надання заяв на прватизацію

 Рішення щодо оренди комунального майна 

***

Положення про конкурсну (орендну) комісію та порядок проведення конкурсу

Положення про порядок передачі в оренду комунального майна