Переяславський ОМВК інформує

До відома громадян!
Переяслав-Хмельницький об’єднаний міський військововий комісаріат працює за новим графіком роботи
Пн-пт з 09:00 -18:00
Обід з 13:00 -14:00
Дні прийому громадян: вівторок та четвер.ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХВедення військового обліку з кожним роком стає більш серйозним та вимогливим. Події сьогодення підтверджують важливість виконання завдань у сфері оборони, потребу якісної організації військового обліку військовозобов’язаних осіб. Завдання, які повинні виконувати підприємства, установи, організації (далі – підприємства) в процесі ведення військового обліку, викладено в постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 7 грудня 2016 року № 921.
Керівник своїм наказом призначає особу, відповідальну за ведення військового обліку, в залежності від кількості працюючих призовників і військовозобов’язаних станом на 1 січня поточного року. У разі, якщо їх кількість становить менше, ніж 500 осіб обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу, або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50%  посадового окладу. В семиденний строк інформація про призначення, переміщення і звільнення такої особи надається відповідному військовому комісаріату.

Військово-обліковий персонал (працівник кадрової служби) повинен:

·                     вивісити на інформаційному стенді «Правила військового обліку громадян України»;

·                     перевіряти при прийнятті працівників на роботу наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків, у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць),  встановлювати  перебування їх на військовому обліку за місцем проживання;

·                      звернути увагу на те, що військовозобов’язані і призовники, які не перебувають на військовому обліку, можуть бути прийняті на роботу (зараховані на навчання) лише після взяття їх на військовий облік у військовому комісаріаті;

·                      повідомляти у семиденний строк військкомати у погодженій з ними формі про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (навчання);

·                     подавати щороку в грудні до військкоматів списки юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років;

·                     здійснювати систематичний облік змін сімейного стану, адреси проживання, службового становища, професійної підготовки, освіти військовозобов’язаних і призовників і у п’ятиденний строк вносити ці зміни до їх особових карток  та повідомляти про них військкомати у встановлені строки.

Для забезпечення якісного обліку рекомендується:

·                     приймати від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікові документи для подання у військкомати, звірки із записами в особових картках та для інших цілей з обов’язковим оформленням розписки;

·                     систематично звіряти особові картки працівників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць і подавати ці картки не рідше одного разу на рік до військкоматів (за домовленістю, або за графіком) для звірки з обліковими даними останніх;

·                     належним чином оформляти та вести військовий облік військовозобов’язаних і призовників;

·                     своєчасно здійснювати бронювання військовозобов’язаних за підприємством,  із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників.

Відповідальність за порушення порядку військового обліку встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення у наступних статтях:

ст. 210-1 КУпАП – порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

ст.211-3 КУпАП – прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку;

ст. 211-4 КУпАП – незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці;

ст. 211-5 КУпАП – несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати;

ст. 211-6 КУпАП – неподання відомостей про військовозобов’язаних і призовників.

У зв’язку із проведенням перевірок Переяслав-Хмельницьким об’єднаним міським військовим комісаріатом (згідно графіку перевірок стану ведення військового обліку затвердженим Переяслав-Хмельницькою РДА) та веденням адміністративних проваджень, щодо посадових осіб, винних в порушенні вищевказаних статтей,  ПРОШУ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИВЕСТИ ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.

З повагою,

військовий комісар

Переяслав-Хмельницького ОМВК

підполковник                              О.Б.Озірний

Указом  Президента України від 07 липня 2017 року №178/2017 «Про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України», оголошено призов у серпні 2017 року на строкову військову службу до Національної гвардії України придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Громадяни, що ухиляються від призову на строкову військову службу, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність (ст.210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.335 Кримінального кодексу України.
З повагою,
Військовий комісар
Переяслав-Хмельницького ОМВК
майор                            О.Б.Озірний

 

Збройні Сили України  – це військове формування, на яке покладено завдання з оборони України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. Від початку їх створення  06 грудня  1991 року і до тепер,  українські військовослужбовці беруть активну участь в  безлічі миротворчих операціях   Югославії, Таджикистані, Боснії і Герцеговини, Македонії, Хорватії, Косово, Афганістані, Іраку, Грузії, Конго тощо. За весь час, наші військовослужбовці зарекомендували себе як відважні, дисципліновані професіонали своєї справи. Для підтримання високого іміджу Збройних Сил України розроблено пам’ятку для громадян, що містить Правила військового обліку.

Правила військового обліку

Призовники і військовозобов’язані повинні:

1) перебувати на військовому обліку за місцем проживання у військовому комісаріаті;

2) прибувати за викликом до військового комісаріату в строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках);

3) не змінювати місце фактичного проживання з моменту оголошення мобілізації, введення воєнного стану;

4) вчасно проходити медичний огляд;

5) особисто, у 7-денний строк, прибувати до військового комісаріату для  постановки чи зняття з військового обліку;

7) особисто, у 7-денний строк, повідомляти військовий комісаріат про зміну  сімейного стану, стану здоров’я, місця проживання, освіти, місця роботи і посади;

8) негайно повідомляти  про втрату військово-облікового документа;

9) подавати щороку до військового комісаріату документи, що підтверджують право призовників на відстрочку.

У разі, коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, призовники  прибувають до призовної дільниці в 10-денний строк з дня початку призову на строкову військову службу. При оголошенні мобілізації чи воєнного стану, військовозобов’язані повинні з’явитися за адресою та в строк, вказаний в  отриманих  ними  документах.

 Призовники і військовозобов’язані за порушення: правил військового обліку; законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію; умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності; неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин; за несвоєчасне повідомлення даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання, освіти, місця роботи і посади притягуються військовим комісаром Переяслав-Хмельницького ОМВК до адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, а також власники будинків за: порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу;  про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію; за неподання до військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць; за прийняття на роботу призовників і військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку; незабезпечення сповіщення про їх виклик до військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній  явці; несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку несуть адміністративну відповідальність.

Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність.

Нагадуємо, що отримавши персональну повістку про явку до Переяслав-Хмельницького ОМВК, з моменту отримання команди від військового комісара, призовник чи військовозобов’язаний повинен з’явитися  у  вказаний  час  за  адресою:   вул.  Богдана-Хмельницького,   84, м. Переяслав-Хмельницький.

Дані про призовників, військовозобов’язаних, що не з’явилися по команді військового комісара будуть направлятися до органу Національної поліції для відкриття кримінальних проваджень за статтями 335, 336, 337 Кримінального Кодексу України.

З метою уникнення негативних наслідків, просимо громадян Переяслав-Хмельницького району та міста своєчасно реагувати на виклики та з’являтися до військового комісаріату.

З повагою,

Військовий комісар

Переяслав-Хмельницького ОМВК

майор                            О.Б.Озірний

Програма НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців

НАУКОВИЙ ПАРК
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПРОВОДЯТЬ НАБІР

у групи з перепідготовки військовослужбовців з метою їх цивільного працевлаштування, або можливості започаткувати власну справу.

Пропонуються наступні напрямки перепідготовки:

 • Маркетинговий менеджмент;
 • Інформаційні технології.

Перепідготовка БЕЗКОШТОВНА і триватиме 45 днів (1,5-2 місяці). Групи складаються з 20 осіб. Слухачі забезпечуються навчальною літературою.

Заняття проводитимуться у вечірні години та вихідні дні на базі одного з навчальних закладів міста.

Після перепідготовки, за результатами складання іспитів, видаватиметься свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

До перепідготовки зарошуються офіцери та прапорщики (професійні військовослужбовці) Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій тощо, які:

 • заплановані до звільнення протягом року від дати початку курс у;
 • звільнені протягом трьох останніх років;
 • звільнені протягом останніх 10-ти років від дати початку курсу, стали учасниками АТО та заплановані до звільнення протягом року від дати початку курсу.

Вимоги до рівня освіти: наявність вищої освіти.

Документи, необхідні для зарахування:

 • заява;
 • скан-копії сторінок військового квитка (посвідчення офіцера) з ПІБ та датою і номером наказу про звільн ення (або витягу з наказу про звільнення) – від військовослужбовців, звільнених протягом трьох останніх років;
 • довідка з військової частини про те, що військовослужбовець планується до звільнення протягом року – від військовослужбовців, які плануються до звільнення протягом року від дати початку курсу;
 • згода на обробку персональних даних.

За додатковою інформацією необхідно звертатися до Наукового парку Київського національного економічного університету.

Керівник проекту Козак Вадим Григорович

тел.: 093-014-67-13

електронна пошта: imexport_ua@ukr.net

Шановні військовозобовязані Переяславщини, що перебувають в оперативному резерві 1-ї черги!

Відповідно до Плану призову резервістів оперативного резерву 1-ї черги Збройних Сил України у військових частинах  сплановано навчальні збори з резервістами ОР-1.

Прошу військовозобов’язаних, що перебувають в оперативному резерві 1-ї черги в найкоротші терміни з’явитись до Переяслав-Хмельницького об’єднаного міського військового комісаріату для проходження медичних оглядів та подальшої участі у зборових заходах.

Зауважимо, що основним завданням військового резерву є підвищення та підтримання військової навченості громадян з метою виконання завдань по захисту держави на професійному рівні. Важливо не допустити втрати для Збройних Сил підготовлених військовослужбовців, які звільняються з військової служби і брали безпосередню участь у бойових діях, зберегти накопичений бойовий потенціал підрозділів, після їх звільнення.

“Пам’ятки резервісту”

Резервісту гарантується:

 • збереження місця роботи, а також займаної посади та середньої заробітної плати на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування і форм власності;
 • державне страхування під час виконання обов’язків служби у військовому резерві;
 • у разі укладання контракту на проходження служби в резерві з командиром обраної їм військової частини, у випадку оголошення мобілізації, призов саме до цієї військової частини.

Резервіст забезпечується безкоштовно:

 • військовою формою одягу з передбаченими для військовослужбовців знаками розрізнення, що свідчать про їх належність до резервістів;
 • харчуванням та проживанням у військових частинах під час виконання обов’язків служби у військовому резерві;
 • медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України під час виконання обов’язків служби у військовому резерві.

Резервісту виплачується:

 • грошова виплата за той час, що він перебував у військовій частині під час зборів, (одразу по їх закінченню) – в сумі від 2 400 до 3 200 грн за
  30 діб зборів (в залежності від військового звання);
 • добові за той час, що він перебував у військовій частині під час зборів, (одразу по їх закінченню) – в сумі від 540 до 900 грн за 30 діб зборів
  (в залежності від військового звання);
 • грошове забезпечення безробітним за той час, що він перебував у військовій частині під час зборів, (одразу по їх закінченню) – в сумі
  1600 грн за 30 діб зборів;
 • одноразове грошове заохочення резервістам, які виконали програму підготовки, не мали порушень, (виплачується військовою частиною в наступному році на карткові рахунки) – в сумі від 1 600 до 3 100 грн
  (в залежності від військового звання).

Резервісту компенсується:

 • середньомісячна заробітна плата за той час, що він перебував у військовій частині під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві (не менше 3 200 грн за місяць);
 • вартість проїзду до військової частини та в зворотному напрямку (якщо він переміщується за власний кошт).

ВСЬОГО за місяць зборів резервіст (в залежності від військового звання) отримає, грн:

 • Безробітний – від 5 780 гривень до 8 350 гривень;
 • Працюючий – від 7 380 гривень до 9950 гривень.

Резервіст має можливість:

 • звільнитися від призову на строкову військову службу після виконання обов’язків служби у військовому резерві протягом двох контрактів;
 • просуватися по службі;
 • отримувати чергові військові звання;
 • підвищувати кваліфікацію, отримати нову військово-облікову спеціальність.

З повагою,

ТВО військового комісара

Переяслав-Хмельницького ОМВК

майор          Гуленко Ф.М.

Усі призовники та військовозобовязані Переяславщини будуть внесені до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

Призовники та військовозобов’язані Переяславщини будуть внесені до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Створення реєстру в Україні вже розпочали. Органами ведення реєстру є військові комісаріати.

Нагадаємо, що 16 березня 2017 року прийнято Закон України про створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, де зберігатиметься інформація про всіх військовозобов’язаних та призовників. У реєстр внесуть не лише дані з облікових карток та особових справ громадян, але й відомості з ЦВК, ЦНАП,  Державної прикордонної служби, Міністерства освіти, Міграційної та Фіскальної служб.

Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних допоможе веденню військового обліку; плануванню та виконанню заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняттю на військову службу за контрактом; інформаційному забезпеченню осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців.

Громадяни України, які підлягають внесенню до реєстру, повинні подавати достовірні персональні та службові дані.  При цьому зазначається, що згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей реєстру не потрібна.

Держава гарантує захист даних від несанкціонованого доступу та зловживання доступом.

З повагою,

ТВО військового комісара

Переяслав-Хмельницького ОМВК

майор       Гуленко Ф.М.