Регуляторна політика

Регуляторний акт – це рішення регуляторного органу, яке спрямоване на правове регулювання господарських відносин.
Регуляторним органом у місті є Переяславcька  міська рада та її виконавчий комітет.
Повноваження щодо реалізації державної регуляторної політики міською радою покладені на постійну комісію з питань реалізації державної регуляторної політики.
Перевірку економічної доцільності проектів та відстеження діючих регуляторних актів здійснює відділ економіки та зовнішніх зв’язків, правове забезпечення – юридичний відділ міськвиконкому. Контроль за здійсненням державної регуляторної політики в частині регуляторних актів виконавчого комітету проводять заступники міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
  

АРХІВ (2016-2021 рр.)