Міський голова

Дорогі земляки та гості Переяславщини!

Вітаю вас на офіційному сайті Переяславської міської ради та її виконавчого комітету!

Сьогодні Переяславська громада – це громада, яка намагається впевнено крокувати у ногу з часом, заявляючи про себе хорошими справами, розвитком інфраструктури, покращенням благоустрою, активним долученням до міжнародної співпраці, бажанням по-новому жити і працювати, щоб ставати з кожним роком все потужнішою та прогресивнішою.

На нашому сайті ви знайдете всю необхідну інформацію про  актуальні новини з життя громади, ознайомитеся зі структурою Переяславської міської ради,  діяльністю депутатського корпусу та виконавчого комітету.

Сподіваюсь, що наш сайт стане тим інструментом, за допомогою якого кожен зможе знайти корисну інформацію про життєдіяльність міста, інформацію, яка полегшить вирішення певної проблеми.

У своїй діяльності ми прагнемо бути зрозумілими для усієї територіальної громади та відкритими у провадженні своєї політики, у прийнятті рішень, які впливатимуть на життя жителів нашої громади.

Переконаний, що ви всіляко долучатиметеся до втілення реформ і змін у нашій громаді, адже лише спільна ініціативність і відповідальність кожного з нас може дати вагомі результати у майбутньому!

.Функції і завдання

Міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста Переяслава, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

 • Організує в межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування”, роботу міської ради та її виконавчого комітету.
 • Вносить на розгляд ради пропозиції:
  – щодо структури виконавчих органів міської ради;
  – щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
  – про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради.
 • Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради та виконавчого комітету. Головує на пленарних засіданнях ради міської ради та засіданнях виконавчого комітету.
 • Підписує ухвалені рішення міської ради та її виконавчого комітету. Видає розпорядження у межах повноважень визначених законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • Зупиняє рішення міської ради та вносить його на повторний розгляд ради, зупиняє дію рішення виконавчого комітету та вносить це питання на розгляд ради.
 • Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.
 • Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює в засобах масової інформації затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.
 • Призначає на посади та увільняє з посад працівників виконавчих органів міської ради, керівників  підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та  позашкільних  навчальних  закладів.
 • Керує роботою по формуванню кадрового резерву керівників виконавчих органів міської ради, підприємств комунальної власності територіальної громади міста.
 • Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.
 • Представляє територіальну громаду, виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства. Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства.
 • Виступає розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів. Використовує їх лише за призначенням визначеним радою.
 • Здійснює загальне керівництво в місті мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом.
 • Спрямовує роботу підзвітних і підконтрольних виконкому міської ради підприємств, установ і організацій та їх активну участь в охороні громадського порядку, боротьби із злочинністю і правопорушеннями. Забезпечує взаємодію виконкому міської ради з органами прокуратури, Служби Безпеки України, поліції. Координує роботу з питань запобігання корупційним проявам у виконавчих органах міської ради, закладах та установах міської комунальної власності.
 • Здійснює у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій передбачені чинним законодавством заходи, пов’язані з підтриманням громадського порядку, рятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.
 • Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями міста, сприяє організації та проведенню військових навчальних зборів.
 • Сприяє належному функціонуванню військових частин Збройних Сил України, що дислокуються на території міста, виконанню у повному обсязі покладених на них завдань.
 • Веде особистий прийом громадян.
 • Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.
 • Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені до відання її виконавчих органів.
 • Користується іншими правами, які передбачені законодавством.
 • Здійснює керівництво діяльністю:
  – першого заступника міського голови;
  – заступників міського голови;
  – секретаря міської ради;
  – керючого справами;
  – відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;
  – юридичного відділу;
  – відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення.
 • Координує  взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з судовими та правоохоронними органами.
 • Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями міського голови, які він очолює.