Програма розвитку малого і середнього підприємництва

Одним із головних факторів стабільності економіки та підвищення рівня життя громадян є розвиток малого і середнього підприємництва. У результаті відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню обсягу виробництва.

Зважаючи на існуючий військовий конфлікт в Україні, нестабільну економічну ситуацію та останні нововведення уряду (зростання мінімальної заробітної плати та відповідно збільшення суми єдиного соціального внеску, започаткування групових перевірок роботодавців та встановлення великих штрафів в разі порушення трудового законодавства, збільшення тарифів на енергоносії та комунальні послуги тощо), малий та середній бізнес змушений виживати замість того, щоб розвиватися, наближати до європейських стандартів, ставати соціально відповідальним і тим самим сприяти підвищенню й стабілізації економіки країни, зміцненню ринкових відносин, зростанню добробуту населення.

З метою створення сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності в місті, на виконання вимог Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» розроблена місцева Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Переяславі-Хмельницькому на 2017-2018 роки (далі – Програма).

Під час розробки Програми враховані положення таких нормативних документів: Законів України «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», наказу Держпідприємництва України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва» та інших.

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в місті.

Інформаційне наповнення Програми сформоване на основі даних Державної служби статистики, Державної фіскальної служби, Центру надання адміністративних послуг, а також досліджень, підрахунків, вибіркових опитувань, анкетування.

Завантажити: № 07-35.2-VII ПРОГРАМА розвитку МСП на 2017-2018 роки

рішення до Програми на 2019-2020 роки

ПРОГРАМА на 2019-2020 роки