Успішний старт

30-31 серпня 2021 року на базі Переяславської гімназії  та загальноосвітньої школи №1 відбулися серпневі методично-інструктивні наради педагогічних працівників Переяславської територіальної громади щодо організації роботи у 2021-2022 навчальному році.

На нарадах були розглянуті питання щодо основних змістовних ліній роботи згідно з вимогами чинних нормативних документів і методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2021-2022 навчальному році з урахуванням компетентнісного, діяльнісного, особистісно-зорієнтованого підходів до навчання, обговорені перспективи подальшого підвищення загальної та фахової компетенції педагогічних працівників, їх психологічної і професійної готовності працювати для реалізації концепції Нової української школи та ефективної роботи в умовах сьогодення.

Зміни, які відбуваються уже зараз у початковій школі, не можуть не торкнутися основної та старшої школи. Хоча новий Державний стандарт середньої освіти набуде чинності з 2022 року, уже зараз ми відслідкуємо переваги Нової української школи, розуміємо, що основою змін є дитиноцентрична освіта, і завдання вчителя – створити умови для розвитку персонально кожної дитини. Як це робитиме конкретний учитель, залежить від фахової майстерності, креативності, компетентності педагога. Тож сьогодні зусилля наших освітніх установ, спрямовані на зорієнтованість учителів на нові підходи, методи, технології, опанування нестандартними шляхами вирішення освітніх питань.

Сучасний шкільний учитель зацікавлений в оволодінні новітніми методиками викладання,    здатен реалізувати педагогіку партнерства, продуктивні технології та методику розвитку критичного мислення. Адже для сучасних дітей учитель уже не є єдиним джерелом знань – потрібну інформацію можна знайти і в книгах, і в Інтернеті. Втім, саме у цих умовах підсилюється роль учителя як партнера, який згоден оцінити творчі здібності, прагнення і бажання школярів відповідно до вікових особливостей.

Тож кожному вчителю бажаємо творчої реалізації, зустрічі з цікавими ідеями, відкриття нових талантів і просто успішної якості роботи у новому навчальному році.

 Центр професійного розвитку

Додати коментар