Оголошення про вибір виконавців земельних торгів з продажу права оренди трьох земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності на території Переяславської міської ради Київської області (з підготовкою лоту до проведення земельних торгів)

Переяславська міська рада Київської області проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди трьох земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності на території Переяславської міської ради Київської області (з підготовкою лоту до проведення земельних торгів)

 1. Мета проведення робіт:проведення  земельних торгів з продажу права  оренди  на земельні ділянки 
 2. Дані про земельні ділянки:
 • земельна ділянка для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код КВЦПЗ-03.15), орієнтовною площею – 0,2000 га, місце розташування – м. Переяслав, вул.Сковороди, 62;
 • земельна ділянка для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (код КВЦПЗ-12.11), орієнтовною площею – 0,1000 га, місце розташування – м. Переяслав, вул.Шкільна, 4а;
 • земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), площею – 0,6251 га, кадастровий номер 3211000000:01:074:0016, місце розташування – м. Переяслав, вул.Об’їзна,11.
 1. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремо запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

  Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

  У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховуватиметься загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників.

  Виконавець забезпечує підготовку лотів (виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ) та фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів, за власний рахунок, з подальшим відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів (відшкодовуються переможцем земельних торгів).

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

—  заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів;

—  копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи-підприємця);

— згода на обробку персональних даних (для претендента — фізичної особи-підприємця);

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

— інформація про продані лоти на земельних торгах земельних ділянок державної та комунальної власності (з продажу права оренди земельних ділянок): їх цільове призначення, кількість, стартова ціна (грн.), ціна продажу (грн.), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною в гривнях та у відсотках (окремо по кожному лоту та в цілому) та показник порівняльної характеристики ціни продажу відносно стартової ціни (коефіцієнт, який отримується шляхом ділення загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни).

— згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах.

— лист-згода у умовами конкурсу, вказаними в оголошенні.

 1. Строк подання конкурсної документації:

до 20.08.2020 включно.

 1. Поштова адреса, за якою подаються документи:

  Київська область,   м. Переяслав вул. вул.  Хмельницького Богдана, 27/25. 

 1. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться  31.08.2020 року об 11.00 годині за адресою: Київська область, м. Переяслав вул. вул.  Хмельницького Богдана, 27/25,зал засідань виконкому міської ради. 

 1. Відомість про місцезнаходження комісії:

  Київська область, м. Переяслав вул. вул. Хмельницького Богдана, 27/25, телефон для довідок: (04567) 3-76-08.

Додати коментар