Національне військове меморіальне кладовище розмістять на місці лісу біля Броварського проспекту: Рада ухвалила закон

Разом з тим, зауваження експертів ГНЕУ викликала пропозиція законопроекту, за якою оцінці впливу на довкілля не підлягатиме «зміна цільового призначення особливо цінних земель».
Національне військове меморіальне кладовище розмістять на місці лісу біля Броварського проспекту: Рада ухвалила закон
2 травня парламент проголосував в цілому за законопроект 9240 щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві.

Мова про ділянки на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва, за рахунок земельних ділянок, утворених в результаті поділу земельних ділянок (з кадастровими номерами 8000000000:66:456:0001, 8000000000:66:455:0012) та суміжних з ними земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні КП «Дарницьке лісопаркове господарство». Наразі на даних ділянках знаходиться ліс.

Разом з тим, як зазначило Головне науково-експерте управління Верховної Ради, потребує конкретизації припис, згідно з яким відповідна «передача» має здійснюватись «за рахунок земельних ділянок, утворених в результаті поділу земельних ділянок з кадастровими номерами: 8000000000:66:456:0001; 8000000000:66:455:0012 та суміжних з ними земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні Комунального підприємства «Дарницьке лісопаркове господарство»».

«З наведеного, зокрема, вбачається незрозумілим, чому в одному випадку встановлюються кадастрові номери земельних ділянок, хоча й без визначення їх категорій та власників (користувачів), а в іншому – визначається лише суб’єкт (КП «Дарницьке лісопаркове господарство»), землі якого перебувають у постійному користуванні, проте кадастрові номери відповідних земельних ділянок не визначаються. Відтак, неможливо встановити, про передачу у постійне користування та зміну цільового призначення яких конкретно земельних ділянок йде мова.

Адже, вжите формулювання – «суміжних» – не дозволяє безспірно визначити межі та розміри земельних ділянок, які будуть передані з числа земель, що перебувають у постійному користуванні вказаного підприємства», – зазначає ГНЕУ.

Також, на думку експертів ГНЕУ, дискусійною у концептуальному відношенні видається пропозиція «встановити, що проектування Національного військового меморіального кладовища здійснюється без одержання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок».

«Річ у тому, що містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки є документом, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

За умови ж, що «проектування Національного військового меморіального кладовища здійснюється без одержання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок», виглядає незрозумілим, відповідно до яких законодавчих вимог будуть проводитись проектування Меморіального кладовища та його подальше будівництво. Такий підхід містить ризик неконтрольованої забудови переданих земельних ділянок», – зазначається у висновку ГНЕУ.

Крім того, зауваження експертів викликала пропозиція змін до Закону «Про оцінку впливу на довкілля», за якою оцінці впливу на довкілля не підлягає «зміна цільового призначення особливо цінних земель та інша діяльність, пов’язана з будівництвом та експлуатацією Національного військового меморіального кладовища».

Ці застереження ГНЕУ висловило з огляду, зокрема, на приписи ч. 1 ст. 3 Закону «Про оцінку впливу на довкілля», за якою здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної ч.ч. 2, 3 цієї статті, та абз. 4 п. 2 ч. 3 цієї ж статті, за яким до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, прямо віднесено, зокрема, «…зміну цільового призначення особливо цінних земель».

«Викликає застереження й пропозиція щодо визначення місця розташування Меморіального кладовища без проведення публічного обговорення намірів будівництва на території територіальної громади, зокрема, у контексті дотримання основоположних конституційних та екологічних прав громадян України, положень Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуської Конвенції), ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ін.

Принаймні, вбачається доцільним розглянути можливість проведення такого обговорення у скорочений термін», – зауважили у ГНЕУ.

Після підписання закону спікером його буде спрямовано на підпис Президенту.

Джерело

Додати коментар