Державна реєстрація суб’єктів насінництва та розсадництва

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва  управління фітосанітарної безпеки та фітосанітарних заходів на кордоні Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області нагадує що, суб’єкти господарювання, які планують виробництво насіння та садивного матеріалу з метою подальшої реалізації, відповідно до статті 12 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» на початку року, до посіву ярих зернових культур повинні подати заяву про включення юридичної або фізичної особи-підприємця до Державного Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2022 рік. Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва – це перелік суб’єктів насінництва та розсадництва, які виробляють насіння та/або садивний матеріал для реалізації відповідно до вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

   Заява подається до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) у письмовій та/або електронній формі.

Форми заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру передбачені Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.06.2016 № 198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр». Включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 882 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва».

     В заяві крім відомостей про таку особу, зазначається:

– наявність у штатному розписі юридичної особи спеціаліста відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва або наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва безпосередньо у фізичної особи – підприємця;

– наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва;

– ботанічний таксон, назва сорту, категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;

– номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою – підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

   Мінекономіки приймає рішення про включення фізичної особи – підприємця або юридичної особи до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва або про відмову у включенні до цього реєстру  протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви. Копія зазначеного рішення вручається (направляється) фізичній особі – підприємцю або юридичній особі не пізніше наступного робочого дня після його прийняття. Вручення (направлення) копії рішення здійснюється в будь-який спосіб, що забезпечує наявність доказів здійснення такого вручення (направлення).

В Реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва вносяться такі відомості:

– найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта насінництва та розсадництва, його місцезнаходження/місце проживання;

– ботанічний таксон;

– назва сорту, який він виробляє;

– категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;

– номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою – підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

Підставами для відмови у включенні до Реєстру  є:

– невідповідність поданих документів вимогам Закону України «Про насіння та садивний матеріал»;

– виявлення у поданих документах недостовірної  інформації.

 

Провідний спеціаліст відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва Бражник О.М.         

 

 

Додати коментар