Рік математики

За роки навчання в школі дитина відвідує приблизно 10 000 уроків. Звичайно, ці уроки різні: цікаві й не дуже, звичайні й нестандартні. На уроках учень формується як особистість. Сучасний урок – це перш за все урок, на якому вчитель вміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового зростання, глибокого й усвідомленого засвоєння знань, формування моральних засад. Та, нажаль, у наш час екологічних катаклізмів, відбувається значне зниження кількості здорових дітей, тому однією з найважливіших залишається проблема збереження здоров’я дітей – майбутнього країни.  За даними МОЗ, тільки 5% випускників шкіл є здоровими, 80% школярів хронічно хворі, 50% мають фізіологічні відхилення, 70% страждають нервово-психічними розладами. Основний показник, який відрізняє всі здоров’язберігаючі освітні технології – це регулярна експрес-діагностика стану учнів і відстеження основних параметрів розвитку організму в динаміці, що дозволяє зробити відповідні висновки про стан здоров’я учнів.

18 листопада в онлайн режимі відбувся семінар вчителів математики «Впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках математики». Лариса Мікула, вчитель математики загальноосвітньої школи №4 поділилась з колегами досвідом впровадження в практику задач на здоров’зберігаючу тематику. Завдання грунтовані на фактичному матеріалі і складені так, щоб учні вчилися цінувати, поважати і берегти своє здоров’я. В ході виконання завдань учні дізнаються багато нових фактів про своє тіло, особливості його існування, можуть поглянути на основні життєві процеси очима математики.

Лариса Іванівна ознайомила з використанням групи засобів: а) вправами для тренування м’язів очей; б) рухової спрямованості (фізкультхвилинки); в) навчально-пізнавальними вправами для повноцінного харчування.

У свою діяльність вчителі математики повинні активно включати здоров’язберегаючий компонент уроку, широко використовувати ігрову практику, дослідницькі методи роботи, спрямовані на ефективне засвоєння матеріалу і формування усвідомленого ставлення до необхідності ведення здорового способу життя. Вчителі, які реалізують цей напрям, створюють певні умови, максимальний комфорт для збереження здоров’я.

Девізом подальшої роботи  вчителям слід обрати слова: «Дбайте про здоров’я дітей, використовуйте на уроках «Рухавки», фізкультхвилинки та динамічні паузи, стежте за чистотою повітря в класі, за температурним режимом, освітленістю, за доброзичливим ставленням один до одного. Будьте для учнів яскравим прикладом.  Привчайте їх до здорового способу життя» .

Центр професійного розвитку педагогічних працівників

Додати коментар