Професійно зростаємо

Уміння навчатися впродовж усього життя важливе для кожної людини, а для того, хто працює педагогом, — особливо. Бо саме педагог закладає основу знань, формує компетентності у своїх учнів та навчає навчатися. А для того, щоб навчати інших, потрібно постійно вдосконалюватися самому.

16 червня 2021 року Центром професійного розвитку педагогічних працівників проведено інструктивно-координаційну зустріч з теми: «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників» для педагогів  Переясласької гімназії.

Захід відкрив директор гімназії Олександр Батрак, який наголосив, що кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, підвищувати кваліфікацію — тобто опановувати нові та вдосконалювати раніше набуті компетентності у межах своєї професійної діяльності або галузі знань

Консультанти Центру Тетяна Ільєнко та Олена Петрик детально зупинилися на вимогах законодавства щодо підвищення професійного і загальнокультурного рівнів та педагогічної майстерності. Ознайомили із нормативно-правовим забезпеченням підвищення кваліфікації педагогічних працівників, тривалості та обсязі, формах, видах, суб’єктах підвищення кваліфікації.

Цікавою, змістовною, інформативною була, за відгуками учасників, проведена зустріч. Педагоги надихнулися до пошуку нових ідей, задумів, удосконалення набутого досвіду.

                                                                                                               Центр професійного

розвитку педагогічних працівників

Додати коментар