У місті проведено заходи державного нагляду (контролю) у суб’єктів господарювання

На виконання доручення Прем’єр-Міністра України О. Гончарука посадовими особами органів місцевого самоврядування, яким делеговано повноваження здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення із залученням відповідних служб, 14 та 18 лютого було проведено були проведені заходи державного нагляду (контролю) у суб’єктів господарювання міста.                           

 У ході проведених заходів в деяких підприємців були виявлені порушення та складені відповідні акти-обстеження. Цим підприємцям наданий встановлений законом термін на усунення невідповідностей.                                                                                                   Нагадуємо, що з 01.01.2020  за порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність (ст. 265 КЗпП):

–  у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (141 тисяча 690 гривень) у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час та виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску;

10 мінімальних заробітних плат (47 230 грн.) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (напр. за неоплату роботи в нічний час, роботи у вихідний чи святковий день, понадурочну та інші питання оплати праці);

– 3 мінімальні заробітні плати (14 169 грн.) за порушення встановлених строків виплати заробітної мінімальної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць та виплата їх не в повному обсязі, тощо.

Також, стаття передбачеє штраф у розмірі 3 мінімальних заробітних плат (14 169 грн.) за недопущення інспекторів з праці та посадових осіб, яким делеговані такі повноваження до проведення  перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні. Якщо ж це буде перевірка з питань виявлення неоформлених працівників або виплати заробітної плати «в конвертах», тобто без сплати податків, то штраф буде у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення ( з 01.01.2020 це 472 300 грн.)

У грудні 2019 року КМУ затвердив Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ №1132.

Набрав чинності новий Порядок з 31.12.2019. 

Серед найбільш цікавих змін, які він приніс:

  • Скасування невиїзних інспектувань
  • Відсутність обов’язку інспекторів попереджати про інспектування заздалегідь
  • Відсутність умови, що виконання їх приписів позбавляє роботодавця від штрафів.

Оскільки, питання дотримання законодавства про працю наразі є одним з пріоритетних питань державної політики, закликаємо всіх суб’єктів господарювання, які мають неоформлених працівників, укласти з ними трудові відносини та мати в наявності всі необхідні тому підтверджуючі документи.

Додати коментар