100 вишів України, найбільш популярних серед вступників

За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що розміщує рейтингові списки абітурієнтів, до закладів вищої освіти цьогоріч подано понад 1 млн 100 тисяч заяв від вступників.

У тому числі 635 128 заяв подано абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та медичного магістра за всіма формами навчання.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання, завершено.

Цьогоріч лідером за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Національний університет «Львівська політехніка». На другій сходинці розташувався Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Третє місце – у Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Четверту сходинку посідає Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, а пʼяту – Національний авіаційний університет.

100 найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів

Назва закладу освіти Регіон Кількість заяв
1 Національний університет “Львівська політехніка” Львівська область 28086
2 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ 27388
3 Львівський національний університет імені Івана Франка Львівська область 27205
4 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київ 26635
5 Національний авіаційний університет Київ 17713
6 Державний торговельно-економічний університет Київ 12467
7 Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Київ 12038
8 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівецька область 11423
9 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Івано-Франківська область 11222
10 Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет” Закарпатська область 10109
11 Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ 9675
12 Київський університет імені Бориса Грінченка Київ 9045
13 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровська область 8308
14 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харківська область 8283
15 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Київ 7867
16 Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” Дніпропетровська область 7689
17 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Харківська область 7582
18 Національний університет “Києво-Могилянська академія” Київ 7191
19 Луцький національний технічний університет Волинська область 7187
20 Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинська область 7064
21 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ 7061
22 Вінницький національний технічний університет Вінницька область 6300
23 Західноукраїнський національний університет Тернопільська область 6217
24 Національний університет “Одеська політехніка” Одеська область 5666
25 Хмельницький національний університет Хмельницька область 5442
26 Київський національний університет технологій та дизайну Київ 5310
27 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львівська область 5213
28 Державний університет “Житомирська політехніка” Житомирська область 4968
29 Національний транспортний університет Київ 4946
30 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Одеська область 4931
31 Запорізький національний університет Запорізька область 4913
32 Київський національний університет будівництва і архітектури Київ 4896
33 Харківський національний університет радіоелектроніки Харківська область 4698
34 Національний університет водного господарства та природокористування Рівненська область 4611
35 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківська область 4526
36 Київський національний університет культури і мистецтв Київ 4466
37 Державний університет телекомунікацій Київ 4450
38 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільська область 4412
39 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Вінницька область 4364
40 Університет митної справи та фінансів Дніпропетровська область 4307
41 Національний університет “Запорізька політехніка” Запорізька область 4295
42 Сумський державний університет Сумська область 4261
43 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Черкаська область 4114
44 Івано-Франківський національний медичний університет Івано-Франківська область 4066
45 Київський національний лінгвістичний університет Київ 4010
46 Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” Полтавська область 3892
47 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінницька область 3860
48 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Тернопільська область 3799
49 Державний вищий навчальний заклад “Національний лісотехнічний університет України” Львівська область 3727
50 Житомирський державний університет імені Івана Франка Житомирська область 3638
51 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харківська область 3514
52 Вінницький національний аграрний університет Вінницька область 3508
53 Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України Тернопільська область 3491
54 Національний університет харчових технологій Київ 3437
55 Буковинський державний медичний університет Чернівецька область 3289
56 Національний університет “Чернігівська політехніка” Чернігівська область 3254
57 Приватний вищий навчальний заклад “Київський університет культури” Київ 3176
58 Національний університет “Одеська юридична академія” Одеська область 3138
59 Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом” Київ 3134
60 Рівненський державний гуманітарний університет Рівненська область 3111
61 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харківська область 3061
62 Донецький національний університет імені Василя Стуса Вінницька область 3030
63 Державний біотехнологічний університет Харківська область 2827
64 Національна академія внутрішніх справ Київ 2818
65 Львівський національний університет природокористування Львівська область 2768
66 Одеський національний морський університет Одеська область 2744
67 Поліський національний університет Житомирська область 2704
68 Львівський торговельно-економічний університет Львівська область 2681
69 Міжнародний гуманітарний університет Одеська область 2666
70 Львівський державний університет внутрішніх справ Львівська область 2549
71 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Полтавська область 2529
72 Криворізький національний університет Дніпропетровська область 2500
73 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Львівська область 2479
74 Полтавський державний аграрний університет Полтавська область 2411
75 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» Одеська область 2402
76 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Хмельницька область 2379
77 Державний університет інфраструктури та технологій Київ 2374
78 Черкаський державний технологічний університет Черкаська область 2341
79 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Львівська область 2331
80 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Київ 2317
81 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Львівська область 2305
82 Дніпровський державний аграрно-економічний університет Дніпропетровська область 2286
83 Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет” Дніпропетровська область 2221
84 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Черкаська область 2211
85 Одеський національний технологічний університет Одеська область 2198
86 Національний університет “Острозька академія” Рівненська область 2196
87 Український державний університет науки і технологій Дніпропетровська область 2183
88 Білоцерківський національний аграрний університет Київська область 2170
89 Сумський національний аграрний університет Сумська область 2157
90 Державний вищий навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” Дніпропетровська область 2150
91 Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет” Київ 2133
92 Полтавський державний медичний університет Полтавська область 2130
93 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Харківська область 2124
94 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харківська область 2121
95 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова Харківська область 2099
96 ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА Кіровоградська область 2095
97 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Харківська область 1987
98 Національний університет фізичного виховання і спорту України Київ 1900
99 Заклад вищої освіти “Університет Короля Данила” Івано-Франківська область 1892
100 Українська академія друкарства Львівська область 1871

У таблиці враховані всі заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання станом на 29 серпня 2022 року.

Додати коментар