«Де б ти не знаходився – ти з Україною в серці»: уродженець міста Сергій Борисов допомагає Переяславу та захисникам України

Нині, у надзвичайно доленосний для України та кожного з нас час, яскраво простежується думка: де б ти не знаходився –  ти з Україною в серці! Чи ти героїчно захищаєш Батьківщину в лавах Збройних Сил України, чи знаходишся в ТРО, чи займаєшся волонтерством або ж просто працюєш, укріплюючи економіку держави, чи виховуєш своїх дітей – ти борешся. Ми доводимо, що Україна – незалежна та сильна країна, і ми всі – незламний український народ, що пліч-о-пліч стоїть за свою свободу. Безперечно, волонтерство стало трендом громадської активності. Безцінний внесок волонтерів простежується не тільки на теренах України, але й за її межами.

 Сергій Борисов – уродженець Переяслава, випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Уже багато років він проживає y Сполучених Штатах Америки, є професором молекулярної біології Університету Святого Лева у Флориді. Разом із дружиною доктором біології раку Меган Борисовою вони збирають пожертви на підтримку мешканців Переяслава.

 Протягом першого місяця, було передано декілька тисяч для забезпечення паливом та ліками територіальної оборони міста. У травні пан Сергій надав 100 повних комплектів військової форми та понад 500 предметів медичного призначення (кровоспинні засоби, турнікети, антибіотики, очищувачі води тощо), значна частина який була відправлена безпосередньо у зону бойових дій, які на той час точилися на Сумщині. Наразі допомога від Сергія продовжується – захисники очікують на два тепловізора та інші предмети військового спорядження і форму.

«Пожертви передавали члени сім’ї, друзі, сусіди, наші з дружиною колеги, студенти Університету Святого Лева у Флориді. За ці три місяці понад сотні людей зробили свої пожертвування. Серед них, Кевін Крігер, брат Меган, щомісяця перераховує частину своєї заробітної плати, аби продовжувати підтримувати Переяслав. Сара Німон, директорка дитячого садка «Learning Gate» у Флориді, також зробила значні пожертвування. «Learning Gate» має 10-річну академічну співпрацю з факультетом історичної і соціально-психологічної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі та місцевим дитячим садком «Золотий ключик». Арт Неш, філантроп із Флориди, познайомився із мною під час заходу «Солідарність з Україною», який ми організовували у квітні. Арт зробив щедрий внесок, який покрив 50% усіх витрат на придбання та доставку форми» – додає Сергій Борисов та зазначає, що сьогодні наполеглива волонтерська робота є одним із головних чинників наближення перемоги України.

Підтримка та інтерес до України не є чимось новим для Сари та працівників дитсадка «Ворота Знань» у Флориді.  Серед багатьох заходів, у 2015 році вони щиро приймали українськіх воїнів, які проходили стажування у місцевій військовій частині.

До слова, багато переяславців знають Сергія Борисовa як виконавця бальних танців на міських заходах. Приміром, це відео може нагадати вам виступ Сергія і Аріани Борисових на зльоті випускників переяславських шкіл у 2018 році.

Ми безмежно вдячні Сергію Борисову та всім, хто був причетний до пожертвувань, за таку безцінну співпрацю. Перемога за нами!

 Інформацію надано відділом міжнародних звязків університету

***

“Wherever you are you are with Ukraine in your heart”: Sergiy Borysov, a native of the city, helps Pereiaslav and the defenders of Ukraine

 At such a fateful time for Ukraine and for all of us, we can clearly see that no matter where you are – you are with Ukraine in your heart! Whether you are heroically defending your homeland in the Armed Forces, in the Territorial Militia, volunteering or simply working to strengthen the state’s economy or raising your children, you are fighting. We are proving that Ukraine is an independent and strong statehood, and we are all invincible Ukrainian people who stand for their freedom. There is no doubt that volunteerism has become a trend of public activity. The invaluable contribution of volunteers can be seen not only in Ukraine but also beyond its borders.

Sergiy Borysov is a native of Pereiaslav, graduate from Taras Shevchenko National University of Kyiv. He has been living in the United States for many years. He is a professor of Molecular Biology at Saint Leo University in Florida. Together with his wife, Meghan Borysova, a Ph.D. in Cancer Biology, they are collecting donations to support the residents of Pereiaslav.

During the first month, several thousands were donated to the Pereiaslav Volunteer Unit to provide fuel and medicine for the city’s territorial defense. In May, Sergiy provided 100 complete sets of military uniforms and more than 500 medical supplies (blood thinners, tourniquets, antibiotics, water purifiers, etc.), much of which was sent directly to the combat zone in Sumy Region. Help from Sergiy continues at the moment – defenders are waiting for two thermal imaging cameras and other items of military equipment and uniforms.

“Donations were given by family members, friends, neighbors, our colleagues, and students of Saint Leo University in Florida. During these three months, more than a hundred people made their donations. Among them, Kevin Kreeger, Meghan’s brother, is donating a portion of his salary each month to continue to support Pereiaslav. Sarah Nimon, a director of “Learning Gate” kindergarten in Florida, has also made significant donations. “Learning Gate” has a long10-year academic partnership with the Faculty of Historical and Social-Psychological Education at Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav and the local “Zolotyi kliuchyk” Kindergarten. Art Nash, a philanthropist from Florida, met me during a “Solidarity with Ukraine” event that we organized in April. Art made a generous contribution, covering 50% of the entire cost of purchasing and delivering the uniforms” – adds Sergiy Borysov and points that today volunteer work is one of the main factors Ukraine’s approaching victory.

Support and interest in Ukraine is not new to Sarah and the staff of “Learning Gate” kindergarten in Florida. Among many events, in 2015 they sincerely welcomed Ukrainian soldiers who were undergoing internships in the local military unit.

By the way, many people from Pereiaslav know Sergiy Borysov as a performer of ballroom dancing at city events. For example, this video may remind you of the performance of Sergiy and Ariana Borisov at the meeting of graduates of Pereiaslav schools in 2018.

We are grateful to Sergiy Borysov and all who were involved in the donations for such invaluable cooperation. The victory is ours!

 

Додати коментар