Побачило світ чергове видання з історії Переяславщини

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» продовжує традицію підготовки наукових видань з історії Переяславщини. До переліку інших книг, де розкрито історичні віхи розвитку нашого краю, нещодавно додалася чергова праця. У київському видавництві Літера-К було надруковано монографічне видання «Місто Переяслав та Переяславський повіт у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (нариси з історії та культури)», автором якого виступив доктор історичних наук Сергій Таранець. Базуючись на використаному фактологічному матеріалі, дослідник розглянув питання соціально-економічного та культурного розвитку Переяславщини. У фокус його уваги, зокрема, потрапили проблеми суспільного розвитку краю, освіта, релігійне життя тощо. У монографії обсягом 232 сторінки, у трьох главах, розглянуто джерела та історіографію до теми, а також висвітлено історичний розвиток міста та повіту у досліджуваний період.

Інф. НДВ історичного краєзнавства.

Додати коментар