Що робити суб’єктам господарювання з насінням, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі?

      Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області нагадує, що Міністерством аграрної політики та продовольства України наказом  від 20 грудня 2018 року № 613 затверджений Порядок знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях.

       Вимоги цього Порядку поширюються на суб’єктів господарювання, які є власниками насіння та/або садивного матеріалу. Передбачені у цьому Порядку заходи здійснюються за рахунок власника насіння та/або садивного матеріалу.

        У разі прийняття рішення про необхідність знищення насіння та/або садивного матеріалу власник цього насіння та/або садивного матеріалу направляє заяву встановленого зразка до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби.

       Насіння та/або садивний матеріал підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів під наглядом посадової особи територіального органу Держпродспоживслужби, яка здійснює державний нагляд у сфері насінництва та розсадництва.

      Про час та місце знищення інспектор у триденний строк після отримання заяви від власника насіння та/або садивного матеріалу повідомляє місцеву державну адміністрацію або орган місцевого самоврядування, на території якої (якого) заплановано здійснення знищення насіння та/або садивного матеріалу.

       Інспектор до знищення насіння та/або садивного матеріалу зобов’язаний:

1) здійснити візуальний огляд насіння та/або садивного матеріалу, за яким ініційовано знищення;

2) провести відеофіксацію (фотофіксацію) знищення;

3) за зверненням власника встановити можливість самостійного знищення насіння та/або садивного матеріалу власником за місцем його зберігання та/або необхідність направлення насіння та/або садивного матеріалу на знищення до підприємства, яке відповідає вимогам статті 19 Закону України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”.

       За фактом знищення насіння та/або садивного матеріалу інспектор складає акт знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для територіального органу Держпродспоживслужби;  власника насіння та/або садивного матеріалу, що знищено; підприємства, що здійснювало  знищення (у разі залучення); державної адміністрації або місцевого органу самоврядування (за необхідності). До акта долучається копія заяви як невід’ємна його частина.

      У разі необхідності кожна зі сторін, відображена в акті про знищення насіння, висловлює окрему думку щодо знищення, яка додається до акта як невід’ємна його частина

     За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки та фітосанітарних заходів на кордоні Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, 03028 м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 8.

 

 Провідний спеціаліст відділу контролю

у сфері насінництва та розсадництва

  Бражник О.М.

Додати коментар