Які суб’єкти господарювання не можуть бути платниками єдиного податку І-ІІІ груп

 Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що умови, відповідно до яких ФОП не можуть бути платниками єдиного податку І – ІІІ  груп, визначені пунктом 291.5 ст. 291 ПКУ.

Так, платниками єдиного податку І-ІІІ груп не можуть бути суб’єкти господарювання, зокрема ФОП, які здійснюють такі види діяльності:

– діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

– обмін іноземної валюти;

– виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

– видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

– видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

– діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР «Про страхування» зі змінами та доповненнями, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розд. III ПКУ;

– діяльність з управління підприємствами;

– діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

– діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

– діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

– ФОП, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

–  ФОП, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 кв. метрів;

– страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
 Також платниками єдиного податку І-ІІІ груп не можуть бути фізичні особи – нерезиденти та платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

ГУ ДПС у Київській області

 

Дата реєстрації нерезидента – постачальника на території України електронних послуг ФО, платником ПДВ

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що пунктом 208 прим. 1.2 ст. 208 прим. 1 Податкового кодексу України передбачено, що реєстрація платником податку на додану вартість особи-нерезидента, який постачає електронні послуги фізичним особам, у тому числі ФОП, не зареєстрованим платниками ПДВ, місце постачання яких розташовано на митній території України, здійснюється на підставі заяви про реєстрацію як платника податку такої особи-нерезидента.

В реєстрації особи як платника податку буде відмовлено, якщо за результатами розгляду заяви про реєстрацію як платника податку та/або поданих документів встановлено, що особа не відповідає вимогам, визначеним ст.180, абзацом другим п. 208 прим.1.2 ст. 208 прим.1 ПКУ, або існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із ст. 208 прим. 1. 3 ПКУ, а також якщо під час подання заяви не дотримано порядок, встановлений п. 208 прим. 1.2 ст. 208 прим. 1 ПКУ.
 При відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ Державна податкова служба України протягом 3-ох робочих днів після надходження заяви реєструє особу – нерезидента платником ПДВ і в той же термін надсилає особі – нерезиденту через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про реєстрацію як платника ПДВ, інформацію про:

– реєстрацію платником ПДВ;

– індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник ПДВ, що становить 9-значний податковий номер;

– звітний (податковий) період, граничні строки подання спрощеної податкової звітності з податку та граничні строки і порядок сплати податкових зобов’язань.

Особа-нерезидент вважається зареєстрованою платником ПДВ з дати внесення запису до реєстру платників ПДВ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ або з першого числа звітного (податкового) періоду, наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання до ДПС заяви про реєстрацію як платника ПДВ, у разі добровільної реєстрації.

ГУ ДПС у Київській області

 

Обчислення сум податку з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (для 2021 року це 90,0 грн., для 2022 року – 97,5 грн.) – п.п. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 Податкового кодексу України.

Нагадуємо, що обчислення сум податку з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється податковим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації).

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, разом з детальним розрахунком суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку податковим органом до 01 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

За новостворені (нововведені) об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичними особами, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

ГУ ДПС у Київській області

 

З 01 січня 2022 окремі  категорії сільськогосподарських товаровиробників звільняються від оподаткування податком на прибуток

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що з 01 січня 2022 року набрали чинності зміни та доповнення до Податкового кодексу України, внесені Законом України від 30.11.2021 №1914, зокрема, щодо тимчасового звільнення від оподаткування податком на прибуток окремих категорій сільськогосподарських товаровиробників.

Відповідно до нового пункту 57 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, тимчасово, до на період до 01 січня 2027 року, звільнено від оподаткування прибуток сільськогосподарських товаровиробників, що провадять виключно такі види діяльності згідно  з КВЕД-2010:

– клас 01.47 (розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням вирощування курей, одержування яєць курей та діяльності інкубаторних станцій з вирощування курей);

– клас 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів);

– клас 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці, за виключенням виробництва м’яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м’яса курей), а також здійснюють діяльність з реалізації власно виробленої (вирощеної) такої продукції (за виключенням м’яса курей). 

Варто звернути увагу, що платник податку на прибуток, який одночасно є виробником, наприклад, індиків і курей, не має права застосовувати пільгове оподаткування податком на прибуток, запроваджене Законом № 1914 .

Суми податку на прибуток, які не сплачуються до бюджету в зв’язку з використанням права на пільгу, залишаються в розпорядженні платника податку та використовуються на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій. Використання таких вивільнених коштів повинно бути пов’язане із діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування. Контроль за використанням вивільнених коштів здійснюватиметься в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Вивільнені  кошти визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

За умови порушення платником напрямів цільового використання чи порядку використання вивільнених коштів, такий платник зобов’язаний нарахувати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств з суми використаних не за призначенням вивільнених коштів, а також штрафні санкції і пеню, відповідно до норм ПКУ.

Нараховані податкові зобов’язання, штрафні санкції та пеня нараховуються, починаючи із першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

Детальні роз’яснення з даного приводу  міститься у інформаційному листі ДПС №1/2022, розміщеному на офіційному веб-порталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/data/material/000/448/555363/InfoList1_2022.pdf.

ГУ ДПС у Київській області

 

Податкова адреса платника податків

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до норм Податкового кодексу, платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи (в тому числі само- зайнятих осіб) є адреса, внесена при реєстрації в Державному реєстрі, фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр).

З метою  перевірки своєї податкової адреси, зазначеної в Державному реєстрі, фізична особа може звернутись до контролюючого органу за місцем проживання, або зробити це в Елнектронному кабінеті платника податків на офіційному вебпорталі ДПС.

Для зручності  платників ДПС  розроблено електронний сервіс – подання відомостей для реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру.

Якщо з моменту реєстрації в Державному реєстрі змінювалась адреса проживання, фізична особа – платник податків зобов’язана подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які носяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін, шляхом подання  відповідної заяви за формою, та у порядку, визначеному  Міністерством фінансів України.

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Податковою адресою підприємства, переданого у довірче управління, є місцезнаходження довірчого власника.

Платник податків, який обирає спосіб взаємодії з контролюючим органом засобами електронного зв’язку в електронній формі, зобов’язаний під час обрання способу взаємодії повідомити контролюючому органу свою електронну адресу (адреси) шляхом внесення цієї інформації до своїх облікових даних через електронний кабінет.

ГУ ДПС у Київській області

 

Щодо надання платникам реквізитів бюджетного рахунку для сплати збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що декларанту, після отримання від нього «звітної»/ «нової»/ «уточнюючої» декларації у приватній частині Електронного кабінету буде направлено повідомлення щодо реквізитів для сплати сум за відповідною територією із зазначенням згенерованого QR -коду за кодом платежу 11011100.

При скануванні QR-коду, на смартфоні користувача автоматично відкриватиметься мобільний застосунок банку із сформованими реквізитами рахунків для сплати платежу.

У разі якщо платником була змінена адреса відповідно до «нової звітної» або «уточнюючої» декларації, платнику буде направлено повідомлення з оновленими реквізитами для сплати суми боргу.

В Електронному кабінеті забезпечено автоматичне заповнення платіжного доручення на підставі даних платника, інформації про бюджетні рахунки.

ГУ ДПС у Київській області

 

На офіційному вебпорталі ДПС суб’єкт господарювання може перевірити інформацію, яка міститься в щоденних Z-звітах, створених РРО 

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що інформацію, що міститься у щоденних Z-звітах, які створені реєстратором розрахункових операцій (далі – РРО) суб’єкти господарювання можуть перевірити на офіційному вебпорталі ДПС в приватній частині Електронного кабінету, в режимі «Z-звіти/фіскальні чеки» за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua.

Разом з тим повідомляємо, що  інформацію, яку містять щоденні Z-звіти, створені програмними РРО, буде відображатися після доопрацювання системи обліку даних РРО.

ГУ ДПС у Київській області

 

ФОП – платник ЄП, яка має право не застосовувати РРО/ПРРО, за вимогою покупця зобов’язана надавати чек, накладну чи інший розрахунковий документ, який засвідчує перехід права власності

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що  п. 6 ст. 9 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»,передбачено, що реєстратори розрахункових операцій та/або програмні РРО та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) платниками єдиного податку (ФОП), які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО.

Пунктом 296.10 ст.296 ПКУ встановлено, що реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку І групи.

Водночас, п. 15 ст. 3 Закону № 265 визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані надавати в паперовій та/або електронній формі покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший розрахунковий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця, з метою виконання вимог Закону України від 12.05.1991 № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів» (далі – Закон № 1023). Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену Законом № 1023, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування.

Отже, ФОП – платник єдиного податку, яка має право не застосовувати РРО/ ПРРО, зобов’язана надати в паперовій та/або електронній формі покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший розрахунковий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця.
 У разі ненадання на вимогу покупця товарів (послуг) відповідного документа, ФОП, які сплачують єдиний податок, притягаються до відповідальності, передбаченої Законом №1023.

ГУ ДПС у Київській області

 

Особливості  оподаткування доходів  спеціалістів Дія Сіті: найманих працівників та фахівців, з якими укладено гіг-контракти

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до  Закону України « Про внесення змін до Податкового кодексу України та  інших законів України щодо стимулювання  розвитку цифрової економіки в Україні» від 14.12.2021 №1946, спеціалістами резидента Дія Сіті визначено гіг-спеціалістів, що виконують роботу (надають послуги) на замовлення та на користь (в інтересах) резидента Дія Сіті на підставі гіг-контракту, укладеного в порядку, передбаченому Законом України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”, та/або особи, які перебувають із резидентом Дія Сіті у трудових відносинах

Звертаємо увагу, що для резидентів Дія Сіті встановлено особливості  оподаткування доходів їх спеціалістів (найманих працівників та фахівців, з якими укладено гіг-контракти),  зокрема, це пільгові ставка  ПДФО у розмірі 5%  на:

-заробітну плату працівників резидентів Дія Сіті;

-винагороду гіг-спеціалістів за гіг-контрактами, укладеними з резидентами Дія Сіті;

-авторську винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

При цьому ставка 5% застосовується за умови, якщо розмір такого доходу за рік не перевищує еквівалент 240 тисяч євро. З суми перевищення платник самостійно доплачує податок за ставкою 18% та подає річну податкову декларацію. У разі, якщо резидент Дія Сіті втратив статус (за рішенням суду або встановлення не відповідності критеріям) за такий період, він самостійно має перерахувати та сплатити за власний рахунок до бюджету податок за ставкою 18 відсотків;

Також Законом №1946 передбачено звільнено від оподаткування ПДФО:

-сплачених внесків роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку та/або за договорами добровільного медичного страхування в межах ЗО відсотків нарахованої заробітної плати такому працівнику;

-сплачених внесків резидентом Дія Сіті за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення та/або за договорами добровільного медичного страхування платника податку – гіг-спеціаліста в межах ЗО відсотків нарахованої винагороди такому гіг-спеціалісту;

-дивідендів, які нараховуються емітентом корпоративних прав, який є резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, за умови, що таким резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах не здійснювалася виплата дивідендів за акціями або іншими корпоративними правами протягом двох календарних років поспіль.

ГУ ДПС у Київській області

 

Оподаткування  доходів  у вигляді виграшів та призів

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, доходи у вигляді виграшів, призів, які оподатковуються відповідно до норм п. 170.6 ст. 170 ПКУ.

Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати, надання) на його користь доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату) (п.п 170.6.1 п. 170.6. ст. 170 ПКУ).

Податковим агентом – оператором лотереї у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою 18 %, із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць гравцям у лотерею.
 Податкові агенти – оператори лотереї у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок), подання якого передбачено п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ, відображають загальну суму нарахованих (виплачених) у звітному податковому періоді доходів у вигляді виграшів (призів) та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у Розрахунку не зазначається інформація про суми окремого виграшу, суми нарахованого на нього податку, а також відомості про фізичну особу – платника податку, яка одержала дохід у вигляді виграшу (призу).
 Оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у лотерею, здійснюється у загальному порядку, встановленому ПКУ для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою

18 % – п.п. 170.6.3 п. 170.6 ст. 170 ПКУ.

Під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв’язку з отриманням такого доходу  п.п 170.6.4 п. 170.6. ст. 170 ПКУ.

Доходи у вигляді виграшів та призів   остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок – п.п. 170.6.5 п. 170.6. ст. 170 ПКУ.

ГУ ДПС у Київській області

 

З 01 січня 2022 року відображення в чеках РРО/ПРРО реквізитів марок акцизного податку – вимога Закону України від 06.07.1995  № 265/95-ВР

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що з 01 січня 2022 року набрали чинності зміни до п.11 ст.3 Закону України від 06.07.1995  № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», внесені Законом України від 30.11.2021 року №1914. Відповідно до вказаних змін, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі, при роздрібному продажу алкогольних напоїв у сфері торгівлі, громадського харчування, зобов’язані проводити розрахункові операції через РРО та/або через програмні РРО із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку.

Отже, вимога щодо відображення у чеках РРО/ПРРО реквізитів марок акцизного податку (серії та номеру), закріплені Законом України №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Наголошуємо на необхідності доопрацювання (ЦСО або виробниками) реєстраторів розрахункових операцій, якими не забезпечується відображення у касових чеках цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої, або ж обладнати робочі місця з РРО технічними пристроями для забезпечення виконання вимог Закону України №265/95-ВР.

ГУ ДПС у Київській області

 

Додати коментар