Що є «рухомим майном»?

 Головне управління ДПС у Київській області інформує, що поняття «майно» у Податковому кодексі вживається у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України.

Згідно із п. 2 ст. 181 ЦКУ рухомими речами (майном) є речі (майно), які можна вільно переміщувати у просторі.

Водночас, у п. 3 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003  № 1440, наведене більш детальне визначення поняття «рухомого майна», а саме: рухоме майно – це матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю.

Звертаємо увагу, що порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна визначено  статтею 173 Податкового кодексу.

ГУ ДПС у Київській області

 

Здійснено операції списання знищеного/зіпсованого, втраченого підакцизного товару: чи є об’єкт оподаткування акцизним податком та чи проводиться коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що об’єктом оподаткування акцизним податком є обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат, визначені Кабінетом Міністрів України – п.п. 213.1.6 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу України.

Якщо відбувається повне або часткове повернення покупцем підакцизних товарів/продукції їх виробнику для усунення недоліків, знищення або переробки у зв’язку з неможливістю усунення таких недоліків, виробник проводить коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку.

У разі повного або часткового повернення покупцем підакцизної продукції, маркованої марками акцизного податку (алкогольні напої, тютюнові вироби) їх виробнику для усунення недоліків або знищення, коригування податкових зобов’язань проводиться з врахуванням норм постанови КМУ №1251 щодо дотримання порядку повернення марок їх продавцю.

Коригування проводиться незалежно від того, в якому періоді були нараховані податкові зобов’язання за операціями з реалізації таких підакцизних товарів.

У випадку повернення покупцем підакцизних товарів (продукції) з інших причин коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку не проводиться.

ГУ ДПС у Київській області

 

Податок на нерухомість ФО, що має право власності на нежитлове приміщення як ФОП, сплачує за нормами, передбаченими для ФО

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

При цьому, відповідно до п.1 ст. 320 Цивільного кодексу України, власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.

Суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.

Фізичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, в тому числі і нерухомого майна комерційного призначення, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.

Статтею 266 ПКУ не визначено такого платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як фізична особа – підприємець, тому такий платник – власник об’єктів житлової та нежитлової нерухомості сплачує податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за нормами, передбаченими для фізичних осіб.

ГУ ДПС у Київській області

 

Оподаткування ПДФО доходу від надання в оренду рухомого майна фізичної особи ЮО або ФОП

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що необхідною умовою для того, щоб відповідна операція вважалася орендною операцію є наявність цивільно-правового договору, який являє собою домовленість двох або більше сторін, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Нормами гл. 58 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором найму/оренди наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. За найм/оренду майна з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Договори оренди нерухомого та рухомого майна відносяться до договорів цивільно-правового характеру.

Відповідно до Довідника ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 із змінами та доповненнями, суми орендних платежів, які отримуються фізичною особою, відображаються податковим агентом у Розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) за ознакою доходу «127», як виплата інших доходів.

Юридична особа/ФОП – орендар при виплаті доходу фізичній особі – орендодавцю зобов’язана нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною у п.167.1 ст.167 ПКУ -18% та відобразити дану виплату у Розрахунку за ознакою доходу «127».

ГУ ДПС у Київській області

 

Щодо орендної плати за землю при переході права власності на нерухомість, розташовану на орендованій попереднім власником майна земельній ділянці

Головне управління ДПС у Київській  області інформує, що  Державна податкова служба України у листі від 29.11.2021 року №26507/7/99-00-04-01-03-07 звернула увагу на питання  адміністрування  орендної плати  за землю при переході права власності на нерухоме майно, розташоване на орендованій попереднім власником такого майна земельній ділянці.

Земельним кодексом України (далі – ЗКУ) та Законом України «Про оренду землі» (далі – Закон) визначено,, що у разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, розміщений на земельній ділянці, що перебуває в оренді у попереднього власника, до набувача одночасно переходить право оренди земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього власника такого об’єкта (част. З ст. 120 ЗКУ, част. З ст. 7 Закону).

Також відповідно до вимог ст. 377 Цивільного кодексу України до особи, яка набула право власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, право власності на який зареєстровано у визначеному законом порядку, одночасно переходить право приватної власності, право користування земельною ділянкою, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирного), інша будівля або споруда), об’єкт незавершеного будівництва, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього власника такого об’єкта нерухомого майна, у порядку та на умовах, визначених Земельним кодексом України.

Перелік підстав для припинення договору оренди землі наведено у ст. 31 Закону. Отже, факт переходу права власності на об’єкт нерухомості до нового власника є лише підставою для припинення права користування земельною ділянкою попереднім землекористувачем.

Оскільки земельні ділянки, що перебувають у користуванні юридичних осіб, передаються в користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування тільки після припинення користування ними в порядку, визначеному законом, то «автоматичність» переходу прав користування земельною ділянкою при переході права власності на розташований на ній об’єкт нерухомості від землекористувача до нового власника майна не відбувається.

Підтвердженням «неавтоматичності» такого переходу є положення част. 1 ст. 116 ЗКУ, а саме, юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених ЗКУ, або за результатами аукціону.

Податковим кодексом України (далі – Кодекс) визначено, що платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки (ст. 288 Кодексу).

Офіційним визнанням і підтвердженням державою факту набуття, зміни або припинення відповідного права, у тому числі припинення права оренди земельної ділянки, є державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (п. 1 част. першої ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Поряд з цим варто наголосити, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 01 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 01 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни (абз. другий п. 288.1 ст. 288 Кодексу).

Враховуючи викладене та те, що контроль за дотриманням земельного законодавства та справляння плати за землю належить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), а також те, що органи місцевого самоврядування є стороною договорів оренди земельних ділянок, укладених з попередніми власниками об’єктів нерухомості (орендодавцями), ДПС звертає увагу органів місцевого самоврядування на наявні ризики податкового адміністрування орендної плати за землю у випадку переходу права власності на нерухоме майно, розташоване на орендованій попереднім власником такого майна земельній ділянці та на необхідність приведення у відповідність чинних договорів оренди в частині заміни другої сторони такого договору (орендаря).

ГУ ДПС у Київській області

 

Операції, що підлягають фінансовому моніторингу

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що  фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, – це порогові фінансові операції та підозрілі фінансові операції/діяльність.

Пороговими є фінансові операції у яких сума, на яку здійснюється кожна з таких операцій, дорівнює або перевищує 400,0 тис. гривень (для СГ, які здійснюють лотереї та/або азартні ігри, – 55,0 тис. гривень) або ж дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах або в інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400,0 тис. гривень на момент проведення фінансової операції (для СГ, які проводять лотереї/ азартні ігри, – 55,0 тис. гривень.), за наявності однієї або більше таких ознак:

– зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредитів (позик) або здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження у державі (юрисдикції), що не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які задіяні у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), чи однією зі сторін – учасників фінансової операції є особа, що має рахунок у банку, зареєстрований у зазначеній державі (юрисдикції);

– фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;

– фінансові операції із переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);

– фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) (п. 1 ст. 20 розд. ІІІ Закону № 361).

Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (п. 1 ст. 21 розд. ІІІ Закону України від 06.12. 2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

ГУ ДПС у Київській області

 

Власники нерухомості сплатили до бюджету громад Київщини більше 614 млн грн

Більше 614 млн грн спрямували власники нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, до бюджетів територіальних громад Київської області.  Про це повідомила начальник ГУ ДПС у Київській області Олена Виноградова, підкресливши, що такий показник на 36% перевищує надходження відповідного періоду минулого року. Додатково місцеві скарбниці отримали майже 164 мільйони гривень. Традиційно більшу частину коштів сплатили юридичні особи: станом на 1 грудня до казни громад надійшло 438 млн грн з темпом приросту 43% та додатковою сумою 132,5 млн грн. У свою чергу, фізичні особи забезпечили 176 млн грн, що на 22% або 31 млн грн більше за суму, що надійшла у відповідному періоді минулого року.

Найбільші суми до місцевих бюджетів спрямували платники Бучанського району – 161 млн грн, Обухівського -102 млн грн та Бориспільського – 96 млн грн. 

ГУ ДПС у Київській області

 

Кількість рядків у таблиці даних платника податку обмежена – 99 рядки, але обмеження у кількості Таблиць немає

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок зупинення) передбачено подання Таблиці даних платника ПДВ (далі – Таблиця).

Таблиця подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557.

В електронній формі J/F13123 «Таблиця даних платника ПДВ» (далі – Таблиця) передбачено обмеження у 99 рядків, але обмежень щодо кількості Таблиць, які платник може подати до ДПС в одному періоді не має.

ГУ ДПС у Київській області

 

Ведення обліку ФОП товарних запасів за місцем їх реалізації

Головне управління ДПС у Київській області інформує суб’єктів господарювання – користувачів реєстраторів розрахункових операцій/ програмних реєстраторів розрахункових операцій про те, що 26.11.2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496 «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11. 2021 року за № 1411/37033 (далі – Порядок № 496).

У зв’язку з цим звертаємо увагу платників податків, які відповідно до законодавства проводять розрахункові операції з застосуванням РРО/ПРРО, що Порядком №496 встановлено обов’язок ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації для фізичних осіб – підприємців, а не певних товарів.

Тобто, за наявності обов’язку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації, ФОП мають здійснювати облік усіх товарів, що знаходяться в реалізації, а не лише тих, що визначені у п.61 підрозділу 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України.

ГУ ДПС у Київській області

 

Із 01 січня 2022 року – нові рахунки для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє про внесення змін до переліку видів надходжень та рівнів бюджетів для відкриття рахунків з обліку надходжень до загального фонду державного бюджету на 2022 рік.

Казначейством України згенеровані реквізити бюджетних рахунків для зарахування в 2022 році окремих видів надходжень до загального фонду державного бюджету, контроль  справляння яких здійснюється органами Державної податкової служби України  згідно з Постановою  Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 року №106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів  бюджету».

Листом від 09.12.2021 року №5-06-08/12083 ГУ ДКСУ у Київській області повідомило, що датою початку здійснення операцій із зарахування надходжень на нові рахунки визначено 01 січня 2022 року.

Рахунки за кодами класифікації доходів, які були відкриті  у 2021 році у розрізі територіальних громад, із 01 січня 2022 року будуть закриті.

ГУ ДПС у Київській області

 

Викрито схему незаконного заволодіння коштами на суму 14,9 млн грн

Фахівці управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Київській області, під час проведення контрольно-перевірочних заходів  викрили схему незаконного заволодіння коштами державного підприємства  на суму 14,9 млн. грн.

Як з’ясувалося, під час виконання робіт на землях лісового фонду одного з лісових господарств  Київщини,  посадові особи  державного підприємства  у змові з фізичними особами-підприємцями, порушуючи норми чинного законодавства, внесли  недостовірні відомості до актів виконаних робіт, виконання яких в повних обсягах не можливо підтвердити,  що призвело до розкрадання державних коштів. 

За даним фактом Службою безпеки України у м. Києві та Київській області зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.191, ч.1.ст 209 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

ГУ ДПС у Київській області

 

Класифікатор видів цільового призначення земель

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України  від 17.10.2012  №1051 (далі – Порядок), доповнено Додатком 59 «Класифікатор видів  цільового призначення земельних ділянок» (у редакції  постанови  Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 28.07.2021 №821), який застосовує кодифікацію цільового використання земель відмінну від тих, що застосовувалися відповідно до наказу Держкомзему від 23.07. 2010  № 548 (далі – Наказ № 548), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010  за № 1011/18306.

Тобто, класифікатор видів цільового призначення земель, затверджений Наказом № 548 припинив свою чинність з 11.08.2021 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.0.5. 2017  №483 затверджено форми типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зокрема, передбачено, що код виду цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом № 548.

У формі податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.06. 2015 №560 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01. 2017 №9) також передбачено застосування кодів виду цільового призначення земель відповідно до Наказу № 548.

З метою реалізації рішень рад щодо встановлених ставок та пільг з плати за землю, а також уніфікованої системи декларування податкових зобов’язань слід користуватися інформацією з Додатку 59 в якому наведено порівняльну таблицю з відповідністю кодів виду цільового призначення земельних ділянок до УКЦВЗ (Наказ №548).

На даний час з метою контролю за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати земельного податку ДПС вживає заходи щодо приведення форми податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) у відповідність до положень Порядку.

ГУ ДПС у Київській області

 

ПДФО: платники податку та податкові агенти

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що платниками податку на доходи фізичних осіб є:

– фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як з джерел  їх походження в Україні, так і  іноземні доходи;

– фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи із джерел їх походження в Україні;

– податкові агенти.

Нагадаємо, що податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб є юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розд.IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст.18 та розд.IV ПКУ.

ГУ ДПС у Київській області

 

Затверджено Зміни до форми Податкової декларації з рентної плати

Головне управління ДПС  Київській області повідомляє, що 14 грудня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 08.11.2021 №583 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати» (далі – Наказ №583), яким, зокрема, Податкову декларацію з рентної плати, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719, доповнено новим Додатком 22 «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини під час виконання угоди про розподіл продукції».

Форми  податкової декларації з рентної плати  з урахуванням вимог,  затверджених Наказом №583,   почнуть діяти з  01.01.2022року.

Ідентифікатор  форми  податкової декларації з рентної плати: J/F0800106 (квартальна) та J/F0800205 (місячна).

Наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

Довідково: Наказ 583 опубліковано 14.12.2021 в Офіційному віснику України № 95.

ГУ ДПС у Київській області

Додати коментар