Університет Григорія Сковороди в Переяславі обрав нового ректора – це Віталій Коцур

Університет Григорія Сковороди в Переяславі обрав нового ректора – ним став 34-річний доктор історичних наук, доцент Віталій Коцур, який набрав 90 % голосів виборців, чого достатньо для перемоги претендента.

Що відомо про нового ректора?

Віталій Коцур – доктор історичних наук та громадський діяч. Старший науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, професор кафедри політології Університету Григорія Сковороди в Переяславі, член Національної спілки краєзнавців України. З 29 червня 2021 р. виконував обов’язки ректора Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Новий ректор народився 4 жовтня 1986 року у родині освітян Віктора Петровича Коцура та Надії Іванівни Коцур. Раннє дитинство провів у с. Сакуниха.

Навчання: У 2003 році із золотою медаллю закінчив середню школу № 1 міста Переяслав Київської області і вступив на історичний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», який екстерном, з відзнакою закінчив у 2006 році, здобув спеціальність викладача історії та правознавства.

Протягом 2003-2007 рр. навчався в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародна інформація. У 2006 році проходив стажування в м. Бремен в Deutsche Angestellten-Akademie, а також в CASA Internationale Sprachschule Bremen. У 2009 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Міжнародна інформація» – інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач. У 2010 році закінчив Хмельницький національний університет, спеціальність «Фінанси».

7 червня 2011 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї в контексті українсько-молдовських міждержавних відносин» та здобув науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство.

11 вересня 2020 році, в спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України, захистив докторську дисертацію на тему: «Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.» та здобув науковий ступінь доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Робота: У 2011 році, після захисту кандидатської дисертації, розпочав працювати у відділі національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

З 2011 року працює викладачем, старшим викладачем та доцентом кафедри політології Університету Григорія Сковороди в Переяславі (за сумісництвом).

У 2014-2015 рр. працював головним консультантом Управління забезпечення зв’язків Президента України з Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади Адміністрації Президента України.

З 2015 працює на посаді старшого наукового співробітника відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.

З 2018 р. – заступник декана соціоісторичного факультету з міжнародних відносин ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З вересня 2020 р. працює професором кафедри публічного управління та адміністрування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2020 р. – декан факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 29 червня 2021 р. виконував обов’язки ректора Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Громадська діяльність. З 2010 року – член Європейської Асоціації наук з безпеки (European Association for Security). З 2013 року є членом Національної спілки краєзнавців України.

Активний учасник Революції Гідності, один із організаторів переяславської сотні самооборони імені Тараса Трясила, яка активно долучилася до протестних рухів під час Євромайдану, а згодом була реорганізована в громадське формування з охорони правопорядку «Самооборона Переяславщини». Є членом громадських організацій «Переяславський скарб» (з 2013 р.), «Майдан Переяславщини», «Ресурсний центр сталого розвитку».

У VIII скликанні – помічник-консультант народного депутата України Вадима Кривенка. З травня 2017 р. – голова громадської ради при виконавчому комітеті Переяславської міської ради. З 2018 року – репортер консультативної неурядової організації при ООН – Cercles Nationaux de Réflexion sur la Jeunesse.

Новообраний ректор є автором понад 140 публікацій з етнічної історії, етнополітології, державної політики щодо національних меншин в Україні, національної безпеки, конфліктології. Зокрема, член авторського колективу монографій «Донбас в етнополітичному вимірі» (2014) та «Галичина в етнополітичному вимірі» (2017). Є автором та співавтором багатьох видань, бере участь у низці міжнародних проєктів, брав участь у численних стажуваннях та має багато нагород міжнародного, всеукраїнського, регіонального та місцевого рівнів.

Що передувало вибору?

Відповідно до наказу МОН України від 15.04.2021 року № 154-к «Про оголошення конкурсів на заміщення посад керівників закладів вищої освіти», було оголошено конкурс на заміщення посади ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Згідно з наказом МОН України, було видано наказ по університету від 21.04.2021 року № 88 «Про організацію та проведення виборів ректора». Відповідним наказом було визначено склад організаційного комітету, виборчої комісії та розподілено обов’язки з метою організованого проведення виборів ректора.

Згідно з Наказом МОН України від 19.08.2021 року № 329-к «Про внесення змін до наказу МОН України від 15.04.2021 року № 154-к», у тексті слова «ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у всіх відмінках замінено словами «Університет Григорія Сковороди в Переяславі» у відповідному відмінку. Аналогічні зміни відображені у Наказі по університету від 19.08.2021 року № 177 «Про внесення змін до наказу від 21.04.2021 року № 88».

Відповідно до отриманого 20.08.2021 року організаційним комітетом листа МОН України від 24.06.2021 року № 1/11-4606 «Про проведення виборів ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та згідно з абзацом другим частини третьої статті 42 Закону України «Про вищу освіту», МОН України внесло для голосування кандидатуру доктора історичних наук, доцента Віталія Коцура – претендента на посаду ректора.

З метою забезпечення підготовки і організованого проведення виборів ректора університету організаційним комітетом було проведено низку засідань, спрямованих на забезпечення їх демократичності, прозорості й відкритості, гласності, вільного волевиявлення та добровільної участі працівників і здобувачів у виборах.

Надалі були підготовлені та винесені на затвердження членами Вченої ради положення (зі змінами, пов’язаними з новою назвою університету) «Про порядок проведення виборів ректора», «Про організаційний комітет із проведення виборів ректора», «Про виборчу комісію з проведення виборів ректора», «Про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректора», «Про порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах ректора», «Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора».

На початку травня 2021 року організаційним комітетом було затверджено календарний план організаційних заходів з підготовки і проведення виборів ректора Університету Григорія Сковороди в Переяслав (зі змінами від 29 серпня 2021 року). На засіданні організаційного комітету 6 вересня 2021 року було затверджено квоти представництва штатних працівників університету та здобувачів освіти, які мають право брати участь у проведенні виборів ректора університету та напрацьовано низку рішень щодо підготовки і проведення виборів ректора університету. Організаційним комітетом було затверджено форму бюлетеня таємного голосування для обрання ректора університету, форму протоколу засідання лічильної комісії; створено виборчу дільницю – аудиторія 101 навчального корпусу №2; розроблено графік зустрічей претендента на посаду ректора з колективом (13-17 вересня 2021 року), форми для реєстрації спостерігачів від кандидата на посаду ректора та від громадських організацій, форми для акредитації представників ЗМІ, форми відповідних посвідчень та низку інших документів та рішень.

Джерело

Додати коментар