Відділ освіти Переяславської міської ради

Посада

П.І.Б.

Телефон, факс

Начальник відділу

Ярмоленко Петро Миколайович

(04567) 5-18-54 (факс)

Головний спеціаліст відділу

Левченко Ольга Степанівна

(04567) 5-63-76

Головний спеціаліст відділу Нечипоренко Тетяна Миколаївна

(04567) 5-63-76

Начальник відділу

прийомний день: середа 8.00-17.00

Головний спеціаліст – Левченко Ольга Степанівна

прийомний день: четвер 8.00-17.00

                                                                       Головний спеціаліст – Нечипоренко Тетяна Миколаївна

                                                   прийомний день: понеділок 8.00-17.00

Адреса: вул. І. Мазепи, 11, м. Переяслав, Київська область, 08400

E-mail: vidocvit@ukr.net

Відділ освіти – це структурний підрозділ Переяслав-Хмельницької міської ради, який   утворений нею, та є підзвітним і підконтрольним Переяслав-Хмельницькій міській раді, і підпорядковується виконавчому комітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний головному управлінню освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.Основні завдання відділу освіти:

  • реалізація державної політики в галузі освіти і виховання в місті;
  • аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян;
  • управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста;
  • створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;
  • контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста;
  • навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази;
  • координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності;
  • проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації;
  • комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка, та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
  • забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

Про відділ освіти