Внесення змін до конкурсу щодо відбору виконавця робіт по розробленню детального плану території у зв’язку із уточненням меж

Внесення змін до оголошення про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт по розробленню детального плану території з метою розміщення промислових підприємств мікрорайону “Підварки” у зв’язку із уточненням меж

  1. Мета проведення конкурсу:

визначення планувальної організації у відповідності до функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, частини території міста Переяслав-Хмельницького, призначених для комплексної забудови та/або реконструкції. 

  1. Відомості про території, що визначена для розробки ДПТ:

Зона для розміщення промислових підприємств мікрорайону “Підварки”:

обмежена: вул. Черняхівського – вул. Петропавлівською – пров. 2-ий Петропавлівський – територією садибної житлової забудови – вул. Суворова – Підварським кладовищем – територією ДСП “Головний селекційний центр України” – межею міста.

  1. Умови конкурсу:

3.1. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “до конкурсу з відбору виконавців робіт по розробленю детальних планів територій з метою розміщення житлової забудови ” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

3.2. Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

3.3. Обов’язкові вимоги до проектної документації конкурсу:

1) Детальний план території повинен бути розроблений спільно із проектом землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб у системі координат УСК 2000 ;

2) Детальним планом передбачити:

– червоні лінії та лінії регулювання забудови;

– функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

– уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

– потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

– доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

– черговість та обсяги інженерної підготовки території;

– систему інженерних мереж;

– порядок організації транспортного і пішохідного руху;

– порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі.

  1. Перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг оцінки земель за встановленою формою;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й), кваліфікаційного сертифіката архітектора, що дає право на виконання містобудівної документації;

– копії кваліфікаційних документів землевпорядників претендента, яких буде залучено до проведення інвентаризації земель та виконання проекту землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб;

– приклади робіт по розробленню подібних проектів містобудівної документації.

  1. Строк поданняконкурсної документації: до 17 год. 22 червня 2018 року (включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи: виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради, вул. Богдана Хмельницького, 27/25, (каб.19), м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08400, тел.: (04567) 3-76-08.
  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс з відбору виконавців детальних планів територій відбудеться 03 липня 2018 року о 14.00 год. в актовій залі виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради, вул. Богдана Хмельницького, 27/25, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08400, тел. (04567) 3-76-08.

Додати коментар