Інформація про пільги

ІНФОРМАЦІЯ для осіб, які мають право на пільги

        З метою забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із законами України, створений Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (далі Реєстр) згідно постанови Кабінету Міністрів України № 117від 29.01.2003року.

Для включення даних пільговика до Єдиного державного

автоматизованого реєстру необхідно подати такі документи:

 • довідка про склад сім’ї (форма №3);
 • копія документа, що підтверджує право на пільги;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копія паспорта (1,2,11стор.);
 • копія паспорта та ідентифікаційного номера членів сім’ї на яких поширюються пільги.

Копії подаються з пред’явленням оригіналів цих документів.

 До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких згідно із законодавчими актами поширюються пільги:

 • дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
 • неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи;
 • особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним, за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі;
 • непрацездатні батьки;
 • особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

 

    Пільги надаються за адресою зареєстрованого місяця проживання або ( за рішенням комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідно до пункту 4 Положення затвердженого постановою КМ України від 21.10.1995 року № 848 ( 848-95-п), за адресою фактичного місця проживання).

     Пільговик, який має право на конкретну пільгу згідно з кількома законами України включається до Реєстру як пільговик, що користується цією пільгою згідно з одним Законом України за його вибором.

     У разі, коли у складі сім’ї пільговика відбулися зміни або змінилося місце проживання в межах міста, пільговик повинен повідомити відділ для корегування включеної інформації в Реєстрі. Якщо пільговик змінив зареєстроване місце проживання поза межами міста, то потрібно знятися з обліку в управлінні і отримати підтверджуючу довідку, про зняття з обліку, а за новим зареєстрованим місцем проживання стати на облік в уповноваженому органі, де відкривають нову облікову картку з дати реєстрації пільговика.

     Особи, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до: Кодексу цивільного захисту України, Законів України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 43 Гірничого закону України,    «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту».

НАДАННЯ ПІЛЬГ З УРАХУВАННЯМ СУКУПНОГО ДОХОДУ СІМ’Ї

Відповідно до Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» з 1 липня 2015 року окремим категоріям пільговиків пільги надаються при умові, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2018 році – 2470 грн.)

На виконання вищезазначеного Закону постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

 • Пільги, які надаються з урахуванням доходів сім’ї пільговика
 • на послуги за користування житлом – квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
 • на комунальні послуги – централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів;
 • на тверде паливо, скраплений газ;
 • на послуги із встановлення квартирних телефонів та зв’язку;
 • на безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо.
 • Категорії пільговиків, які повинні підтверджувати своє право на отримання пільги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 • учасники війни;
 • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 • вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

 • ветерани праці;
 • особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»

 • особи, на яких поширюють пільги згідно ст.ст. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4.

Закон України «Про охорону дитинства»

 • багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Закон України «Про соціальний захист дітей війни»

 • особи, які відносяться до категорії «дитина війни».

Кодекс цивільного захисту України

 • батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
 • особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків.

ПРИ ЦЬОМУ, ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗМІННИМ ПОРЯДОК НАДАННЯ ПІЛЬГ ДЛЯ:

 • інвалідів війни;
 • учасників бойових дій;
 • осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 • постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій;
 • ветеранів військової служби та органів МВС, їх вдів;
 • реабілітованих осіб;
 • інвалідів військової служби.

До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких згідно із законодавчими актами поширюються пільги:

– дружина, чоловік;

– їх неповнолітні діти (до 18 років);

– неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;

– непрацездатні батьки;

– особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

 • До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:

1) пенсія;

2) заробітна плата;

3) грошове забезпечення;

4) стипендія;

5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);

6) доходи від підприємницької діяльності;

7) допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої / другої / третьої групи, враховується дохід у розмірах, зазначених в абзацах дев’ятому та десятому цього пункту, незалежно від отриманих (не отриманих) ними доходів.

Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи, визначені пунктом 5 цього Порядку (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика за формою згідно з додатком, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Протягом 10 днів після отримання інформації про доходи пільговика та членів його сім’ї структурні підрозділи з питань соціального захисту населення визначають право пільговика на отримання ним пільги.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, такі особи не мають права на отримання пільг можуть звернутися за житловою субсидією.

У разі зменшення доходу сім’ї пільговик має право звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.

У разі зміни величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення самостійно визначає право пільговика, до сукупного доходу сім’ї якого входять лише пенсії та соціальна допомога і сім’я якого складається лише з непрацездатних осіб, на отримання пільг без звернення пільговика.

Органи соціального захисту населення мають право робити запити та безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від пільговиків.

 • Надання пільг припиняється:

якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, – з місяця, в якому виявлено порушення;

за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ЖИТЛА ТА СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ 

Послуга Норма з Норма
                                                                                 Норма житла:
пільги 21 м2 на особу +10,5 м2 на сім`ю

 

Для сімей ветеранів війни, що складаються лише з непрацездатних осіб

42 м2 на особу +21 м2 на сім`ю

Споживання природного газу
на опалення 5 м3 на 1 м2 опалювальної площі * коригуючий коефіцієнт
(в опалювальний період)
на газову плиту (приготування їжі) 3,3 м3 на особу
на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) 5,4 м3 на особу
на газову плиту і водонагрівач 10,5 м3 на особу
Централізоване та індивідуальне опалення (теплопостачання)
у разі використання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку 0,0431 Гкал на 1кв.метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період
Водопостачання
постачання холодної води 2,4 м3 на особу (за наявності

централіз. постачання гарячої води),

4,0 м3 на особу (за відсутності централіз. постачання гарячої води)

постачання гарячої води 1,6 м3 на особу
Споживання електричної енергії
на опалення 51 кВт.год на 1 м2 площі * коригуючий коефіцієнт (в опалювальний період)
у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами До 31.12.2017

 

90 кВт. год на сім’ю з однієї  особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води)

120 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача)

З 01.01.2018

70 кВт. год на сім’ю з однієї  особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води)

100 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача)

у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами До 31.12.2017

 

130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води)
150 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

З 01.01.2018

110 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води)
130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

 

Вивезення відходів
Тверді побутові відходи

 

Рідкі побутові відходи

 

0,4167 м3 на місяць на одну особу;

 

0,76 м3 на місяць на одну особу

 

 

КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ
для розрахунку розміру витрат теплової енергії на потреби централізованого опалення

Назва регіону, міста Коригуючий коефіцієнт
1-2-поверхові будівлі будівлі на 3 і більше поверхів
Київська область 0,608 0,410

 

КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ
для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення

Назва регіону, міста Коригуючий коефіцієнт
1-2-поверхові будівлі будівлі на 3 і більше поверхів
Київська область 1,043 0,76

 

Про вартість твердого палива та скрапленого газу, яка застосовується для призначення субсидій та пільг

Листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.01.2018 № 3014/06/1991-03 зазначено індекс споживчих цін у 2018 році, який потрібен для визначення граничних показників вартості твердого палива і скрапленого газу.

Так, у поточному році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 906 внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» – індекс споживчих цін установлено на рівні 109 % (у розрахунку грудня до грудня попереднього року).

Тобто, у 2018 році індекс встановлено на рівні 1,09 (109,0/100 = 1,09).

З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 385, розрахунок вартості твердого палива та скрапленого газу у 2018 році становить:

одна тонна вугілля 2224,00 х 1,09 = 2424,16 грн.;                                          

один балон скрапленого газу 222,4 х 1,09 = 242,42 грн.

Нові ціни застосовуються для розрахунку компенсаційних виплат на придбання твердого палива та скрапленого газу по субсидіях та пільгах з 01.01.2018.

Також повідомляємо, що статтею 102 Бюджетного Кодексу України визначено, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам щодо надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються пільги, виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балона скрапленого газу на домогосподарство на рік.

Граничні показники вартості твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у розрізі областей визначаються Кабінетом Міністрів України.