Презентація книги «Реформаційні ідеї на українських землях ХVI-XVII століть 100 протестантських діячів): Словник»

В 2017 році в Україні відзначається 500 років Реформації. Ці події вшановуються і відзначаються по всій Україні різноманітними заходами з метою визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України, вияву поваги до  їхньої  ролі в українській історії та становленні незалежної держави.

Одним із заходів, який був присвячений цій події стала презентація книги «Реформаційні ідеї на українських землях ХVI-XVII століть (100 протестантських діячів): Словник», котра відбулася 16 листопада в конференц-залі імені Василя Сухомлинського Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Дане видання – плід спільної праці  відомих науковців — Віктора Коцура – доктора історичних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, ректора Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Василя Балуха – доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, декана філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича та Олексія Балуха – доцента кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Цього дня в конференц-залі імені Василя Сухомлинського зібралися студенти, науковці, співробітники університету, працівники бібліотеки вишу, небайдужі жителі міста, представники засобів масової інформації.

Розповідаючи про книгу Василь Балух зазначив:

Реформація пройшла кілька важливих етапів: від зародження й локального впливу до втілення своїх основних ідей та інституційного оформлення протестантських спільнот у більшості країн Європи. Оскільки розвій Реформації та Контрреформації в Європі збігся у часі з піднесенням унійної доктрини й закладенням низки відмінностей, що призвело до розділення Руси-України по Дніпру, а також до неприйняття полярно-зорієнтованих ідеологій як релігійних, так і в політичних сферах, глибока і комплексна об’єктивація цих трансформацій особливо важлива, а надто ж з погляду засвоєння уроків минулого, без яких визначити життєдайність чи, навпаки, згубність перманентного впливу іноземних релігійно-політичних трансформацій в Україні навряд чи вдасться. Більше того, кожна епоха  характерна тими чи іншими перетвореннями, є такою, як вона є, тому що в ній були, жили і творили люди, чиї ідеї, позиції та справи визначали її плин, розвиток і вплив на подальші зміни, які мали всеохопний та локальний масштаб. Такими є щонайменше  100 протестантських діячів, які жили і творили на українських землях у період Реформації та Контрреформації. Словник містить сто авторських статей, які не лише характеризують сто найвидатніших діячів протестантського руху, їхні ідеї та погляди, а й дозволять глибше усвідомити, що Реформація мала важливе значення для культурно-цивілізаційного поступу українського соціуму. Реформація сприяла засвоєнню загальноєвропейських цінностей – гуманізму, свободи совісті та віросповідання, а отже й зближенню європейських народів навколо цих онтологічно значущих аксіологем.

Віктор Петрович додав:

–  У словнику представлено життєпис і діяльність 100 протестантських інтелектуалів, ідеї чи діяльність яких поширювалася українськими теренами у ранньомодерну епоху. Також представлена основна література про них. А тому хочеться вірити, що 100 протестантських діячів, імена яких містить Словник, і через діяльність та ідеї яких можна глибше осягнути усю складність епохи Реформації, допоможуть сучасним українцям визначитися з власними духовно-культурними, суспільно-політичними та морально-етичними пріоритетами особистого та загальнонаціонального поступу.

Шановних авторів з виходом книги привітав перший проректор Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Роман Петришин, побажавши їм подальших значущих наукових видань.

В ході виступів авторів книги відбулося анонсування виходу в друк з початку 2018 року нового видання “Православна еліта України (100 діячів)”.

До обговорення книги також долучилися рецензенти: доктор історичних наук, професор кафедри документознавства Ігор Довжук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України нашого вишу Валентина Молоткіна, доктор історичних наук,  доцент, завідувач кафедри документознавства Інна Демуз.

Книгу «Реформаційні ідеї на українських землях ХVI-XVII століть 100 протестанських діячів): Словник»  – можна вважати завершальним етапом важливого проекту, зреалізованого упродовж кількох останніх років спільної інтелектуальної співпраці й творчої дружби авторів і водночас новим етапом на шляху розвитку ще потужніших творчих задумів.

Ольга Науменко

 

 

Додати коментар