Відділ з питань організаційно-інформаційної роботи та комп’ютерного забезпечення виконкому Переяславської міської ради

Адреса відділу: 08400, вул. Б. Хмельницького, 27/25, 1 поверх, кабінет 10

E-mail: ua907@ukr.net

Графік роботи:
понеділок – четвер з 8-00 до 17-
00,
п’ятниця з 8-00 до 16-00,
перерва з 12-00 до 13-00.

Посада П. І. П. Телефон
Начальник організаційного відділу виконкому міської ради Коваленко
Вікторія
Олексіївна
5-1668
Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики виконкому міської ради Скорбач

Ірина Миколаївна

5-16-68
Головний спеціаліст з питань взаємодії органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення

виконкому міської ради

 

 

Саверська

Наталія Миколаївна

5-1668

Головний спеціаліст відділу

Невертій Іванна Вікорівна 5-16-68
Головний спеціаліст-системний адміністратор Стригун Олександр Михайлович

5-16-68

П О Л О Ж Е Н Н Я

відділу з питань організаційно-інформаційної роботи та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Переяславської міської ради

 

І. Загальні положення

 • Відділ з питань організаційно-інформаційної роботи та комп’ютерного забезпечення є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, підпорядкований безпосередньо керуючому справами виконавчого комітету та секретарю ради.
 • У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами) та іншими законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Статутом територіальної громади, Регламентом міської ради, Регламентом роботи виконавчого комітету міської ради, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови та цим Положенням.
 • Очолює відділ начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в установленому порядку. Призначення інших працівників відділу здійснюється міським головою за пропозицією начальника відділу та за поданням секретаря міської ради, керуючого справами виконкому в межах граничної чисельності, фонду заробітної плати і видатків на утримання апарату виконавчого комітету міської ради.
 • Положення відділу затверджується сесією міської ради за поданням керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

ІІ. Основні функції та завдання відділу

 • Здійснює організаційно-інформаційне та комп’ютерне забезпечення діяльності міської ради, виконавчого комітету, їхню взаємодію з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування щодо виконання Конституції та Законів України, декретів та Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної та міської рад, прийняття рішень у межах їх повноважень.
 • Забезпечує діяльність міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції.
 • Опрацьовує проекти рішень міської ради та розпоряджень міського голови з питань місцевого самоврядування в межах здійснення власних повноважень.
 • Готує проекти розпоряджень про скликання сесій міської ради.
 • Із урахуванням пропозицій депутатів та постійних комісій готує плани роботи міської ради, сприяє їх виконанню.
 • Узагальнює пропозиції міського голови, секретаря міської ради, міськвиконкому, постійних комісій ради, депутатів щодо внесення інших питань, крім планових, на розгляд сесії міської ради.
 • Готує графіки засідань постійних комісій та організовує їх роботу щодо розгляду питань, які пропонуються до порядку денного сесій міської ради.
 • Здійснює реєстрацію проектів рішень, які надаються для формування порядку денного сесій міської ради.
 • Здійснює підготовчу роботу необхідних матеріалів та проектів рішень із питань, які виносяться на розгляд сесії міської ради.
 • Забезпечує ознайомлення з проектами рішень, підготовку матеріалів депутатам для розгляду постійними комісіями та на сесіях міської ради.
 • Здійснює оформлення, облік та зберігання протягом встановленого терміну рішень, протоколів сесій міської ради, постійних комісій.
 • Здійснює оприлюднення рішень ради на офіційному сайті Переяславської міської ради, у необхідних випадках видає копії прийнятих рішень.
 • Здійснює реєстрацію прийнятих міською радою рішень, збереження переліків рішень міської ради.
 • Узагальнює пропозиції та зауваження, внесені депутатами на сесіях міської ради, бере участь у розробці заходів щодо їх реалізації.
 • Надає практичну допомогу постійним комісіям міської ради щодо організації їхньої діяльності, організаційно забезпечує підготовку та проведення засідань, попереднє обговорення постійними комісіями питань та проектів рішень, що виносяться на розгляд міської ради.
 • Надає методичну допомогу депутатам щодо підготовки депутатських запитів та звернень до посадових осіб органів самоврядування, виконавчої влади, підприємств, організацій та установ громади.
 • Здійснює оформлення та видачу Посвідчень помічника-консультанта депутата міської ради.
 • Надає консультації управлінням, відділам міської ради з питань, що виникають у ході підготовки проектів рішень міської ради.
 • Забезпечує упорядкування документів та підготовку до їх передачі в архів.
 • Спільно з іншими відділами, управліннями виконавчого комітету міської ради приймає участь, відповідно до компетенції, у підготовці та проведенні культурно-масових заходів у громаді, бере участь в організації та проведенні громадських слухань, зустрічей міського голови.
 • Здійснює прийом громадян із питань, що належать до компетенції відділу.
 • Розглядає звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Організовує, у разі необхідності, перевірки діяльності управлінь, відділів та інших підрозділів органів виконавчої влади у межах та порядку, встановлених законодавством, з питань, які входять до його компетенції.
 • Забезпечує формування планів роботи.
 • Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом міської ради, виконує доручення міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами міськвиконкому в межах компетенції відділу.
 • Здійснює вивчення суспільно-політичної ситуації на території громади.
 • Підготовлює та передає до відповідних підрозділів Київської обласної державної адміністрації щоденну оперативну інформацію про суспільно-політичну ситуацію в громаді.
 • Проводить аналіз суспільно-політичних процесів у громаді, сприє розвитку зв’язків виконавчого комітету та міської ради з громадою, політичними партіями та інститутами громадянського суспільства.
 • Забезпечує взаємодію із засобами масової інформації в межах повноважень.
 • Отримує листи, які надходять на офіційну електронну адресу міської ради та забезпечує своєчасне отримання інформації загальним відділом виконавчого комітету міської ради.
 • Здійснює роботу в автоматизованій системі управління документами «DOCPROF 3» в межах повноважень.
 • Здійснює взаємодію з структурними підрозділами міської ради через автоматизовану систему управління документами «DOCPROF 3».
 • Здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення Всеукраїнських референдумів, виборів Президента України, депутатів Верховної Ради України, депутатів місцевих рад, міського голови.
 • Систематизує базу даних та веде облік Почесних жителів громади.
 • Систематизує базу даних про політичні партії та інститути громадянського суспільства, готує інформаційні звіти про діяльність суб’єктів суспільно-політичного процесу.
 • Здійснює організаційні заходи щодо підтримки зв’язків між міською радою та її виконавчих органів із містами-побратимами.
 • Здійснює супроводжуючу та аналізуючу роботу Громадської ради при виконавчому комітеті Переяславської міської ради.
 • Здійснює аналіз щодо необхідності передплати періодичних видань для відділів міської ради та узгоджує з керуючим справами виконкому.
 • Забезпечує впровадження в громаді державної політики з питань інформатизації та інформатизаційної політики.
 • Забезпечує впровадження інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних з метою інформатизації діяльності всіх структурних підрозділів Переяславської міської ради та виконавчого комітету.
 • Інформує жителів громади про діяльність міської ради та її виконавчого комітету, міського голови та посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств громади.
 • Впроваджує комп’ютеризовані інформаційні системи та мережі, прикладні програми, бази і банки даних на основі сучасних інформаційних технологій.
 • Забезпечує інформаційний, програмно-технічний супровід офіційного сайту міської ради, надає інформації до WEB-сайту обласної ради та облдержадміністрації.
 • Забезпечує інформування у встановленому порядку Управління комунікацій облдержадміністрації про головні події політичного, економічного та культурного життя на території громади.
 • Розширює та удосконалює комп’ютеризовані інформаційні системи та мережі Переяславської ради та виконкому.
 • Проводить придбання, встановлення та супроводження у процесі експлуатації комп’ютерної й мережевої техніки, периферійного обладнання, програмного забезпечення.
 • Проводить збір та оприлюднення інформації про діяльність Переяславської міської ради та виконкому, інших установ, підприємств та організацій громади.
 • Вирішує питання, разом зі структурними підрозділами та іншими органами виконавчої влади, визначення програмно-технічних комплексів, різноманітних інформаційно-аналітичних систем.
 • Формує замовлення, опрацьовує контракти на здійснення необхідних для виконання завдань, закупок програмно-технічних засобів і витратних матеріалів.

ІІІ. Права відділу

 • Представляти орган виконавчої влади в інших управлінських структурах із питань, що входять до його компетенції.
 • У встановленому порядку отримувати інформацію, документи та інші матеріали в державних органах, відділах, управліннях та організаціях.
 • Залучати як фахівців, так і науково-дослідні й інші організації та підприємства, для виконання робіт в рамках обов’язків і компетенції відділу.
 • Використовувати системи зв’язку та комунікації, технічні та транспортні засоби міськвиконкому.
 • Використовує в своїй роботі печатку та штамп відділу з питань організаційно-інформаційної роботи та комп’ютерного забезпечення в межах повноважень.

ІV. Організація роботи відділу

 • Відділ з питань організаційно-інформаційної роботи та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету міської ради очолює начальник відділу. У разі його відсутності обов’язки виконує працівник відділу, який його заміняє.
 • Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови у відповідності з вимогами Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та відповідних нормативних документів Кабінету Міністрів України.
 • Начальник відділу розподіляє доручення та контролює їх своєчасне виконання, забезпечує підвищення ділової кваліфікації та професійного рівня працівників.
 • З метою удосконалення роботи начальник відділу розробляє посадові інструкції працівників відділу у межах його компетенції, які затверджуються начальником відділу та керуючим справами виконкому.
 • Відділ взаємодіє з іншими відділами міської ради, управліннями і службами міської ради, об’єднаннями громадян, використовує статистичні та оперативні довідкові матеріали, підтверджені відповідним чином.
 • Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою відділу, що затверджується керуючим справами виконавчого комітету.

 

 

 1. Начальник організаційного відділу

 

 • Організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
 • Вносить подання про призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення і накладення на них стягнень, погоджує надання їм відпусток.
 • Начальник відділу призначається та звільняється з посади міським головою за поданням керуючого справами міськвиконкому.
 • Розробляє посадові інструкції спеціалістів відділу, затверджує їх у керуючого справами виконкому, забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, Регламенту роботи міської ради.
 • Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями міської ради.
 • Бере участь у роботі сесій міської ради, у нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться в міській раді.
 • Представляє відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, пов’язаних з діяльністю відділу.
 • Підписує та візує документи в межах своєї компетенції, здійснює підготовку документів з письмовими висновками та зауваженнями до них.
 • Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівниками відділу, використовуючи при цьому різні форми і методи роботи (бесіди, обмін думками, інформування тощо).
 • Організовує допомогу у здійсненні депутатами міської ради своїх повноважень, забезпеченні їх необхідною інформацією.
 • Повинен володіти знаннями Конституції України, актів законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів місцевого самоврядування, указів Президента України, постанов та розпоряджень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, порядку підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів, порядку ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій, форм та методів роботи із засобами масової інформації, правил ділового етикету.
 • Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування.

 

 Секретар ради                                                                      Л. ОВЕРЧУК