Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Переяславської міської ради

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 27/25, м. Переяслав,

Київська область, 08400

Електронна адреса: nsphm@ukr.net

Телефон: (04567) 5-45-70

Прийомні дні:
середа: з 08-00 до 17-15
обідня перерва: з 12-00 до 13-00
сб-нд: вихідні

Начальник відділу – Жарко Віктор Петрович

Головний спеціаліст відділу – Роман Олена Олександрівна

                                                          ПОЛОЖЕННЯ

Про  відділ з питань  надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області 

І. Загальні положення 

1.1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  (далі – відділ) є структурними підрозділом виконавчого комітету міської ради, який створюється міською радою, підконтрольний та підзвітний раді, яка його  утворила, підпорядкований її  виконавчому комітету  та міському голові,  а з  питань  здійснення делегованих йому повноважень органів  виконавчої влади з питань захисту населення  департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації.

1.2.  Відділ є органом управління відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру ( далі – територіальна підсистема єдиної державної системи), який створено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій, реагування на них.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС, розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації, міського голови, наказами директора департаменту   з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації, а також цим Положенням.

ІІ. Завдання відділу 

2.1. Реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків.

2.2. Координація діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи.

2.3. Розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період.

2.4. Забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи.

2.5. Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

2.6. підготовка і перепідготовка особового складу органів управління та сил цивільної оборони, організація навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

ІІІ. Відділ відповідно до покладених на нього завдань 

3.1. Організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них.

3.2. Подає міському голові, департаменту  з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації

    пропозиції до проектів державних та регіональних програм і прогнозів щодо     вдосконалення системи цивільної оборони, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, контролює виконання затверджених програм.

3.3. Організовує виконання завдань оборонно-мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності в межах повноважень, визначених законодавством ;

3.4. розробляє та організовує заходи щодо участі органів управління і сил цивільної оборони у виконанні завдань територіальної борони.

3.5. розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення  із зон надзвичайних ситуацій, можливих бойових дій на особливий період.

3.6. Подає міському голові та департаменту  з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації пропозиції щодо включення до проекту обласного, міського бюджетів витрат на розвиток та функціонування територіальної підсистеми, єдиної державної системи, забезпечує цільове використання виділених бюджетних коштів.

3.7. Визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне та повне інформування міського голови, департаменту  з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та про хід її ліквідації.

3.8. Організовує роботи, пов’язані  з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням.

3.9. Відповідно до законодавства здійснює державний нагляд і контроль за виконанням вимог цивільної оборони і технічної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільної оборони до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній території.

3.10. Бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва потенційно небезпечних об’єктів у частині додержання вимог цивільної оборони і техногенної безпеки.

3.11    Координує діяльність служб, цивільної оборони підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування щодо пошуку і рятування людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.12. За розпорядженням начальника цивільної оборони міста забезпечує повідомлення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації,контролює належне функціонування територіальних та об’єктових  систем повідомлення.

3.13. Розробляє разом із зацікавленими організаціями прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів, виробництва та загрози виникнення стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об’єктах господарювання.

3.14. Організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації.

3.15. Визначає разом з підрозділами міської ради, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи.

3.16. У порядку, встановленому законодавством, забезпечує контроль за нагромадженням,збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

3.17. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за призначенням військ цивільної оборони, спеціалізованих та невоєнізованих формувань.

3.18. Організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації (у разі виникнення).

3.19. Організовує в установленому порядку фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи.

3.20. Розробляє та погоджує в межах своєї компетенції плани дій з цивільної оборони та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов’язковими до виконання.

3.21. Організовує підготовку органів управління і сил цивільної оборони та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

3.22. Організовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до роботи в районах виникнення надзвичайних  ситуацій, а також збереження вантажів, що доставляються в ці райони.

3.23. Забезпечує виконання на відповідній території зобов’язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

3.24.   Погоджує в установленому порядку питання добору і розстановки кадрів територіальної підсистеми єдиної державної системи.

3.25.   Розробляє пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд міському голові та департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації.

3.26. Організовує роботу щодо забезпечення реалізації державної політики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її збереженням.

3.27. Формує обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил цивільної оборони міста.

3.28. Здійснює відповідно до законодавства комплексні перевірки стану цивільної оборони.

3.29.  Забезпечує взаємодію з правоохоронними органами   міста для вирішення завдань згідно з чинним законодавством.

3.30. Організує в установленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільної оборони у тому числі підготовку учнів у шкільних, професійно-технічних та інших навчальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільної оборони.

3.31. Організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення міста щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільної оборони та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а також іншої інформації, пов’язаної з показовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям.

3.32. Проводить в установленому порядку добір кандидатів з числа молоді для вступу до навчальних закладів з питань підготовки фахівців цивільної оборони.

3.33.Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  1. Організація роботивідділу з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення  виконавчого комітету

Переяслав-Хмельницької міської ради 

4.1. Відділ очолює начальник.

4.2. Начальник та спеціалісти відділу призначається та звільняються з посади  міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого  самоврядування».

4.2. Начальник відділу здійснює керівництво  за діяльністю відділу, несе  персональну відповідальність за виконання поставлених на відділ завдань.

4.3. Робота відділу планується на рік, квартал, місяць згідно планів роботи міськвиконкому, доручень керівництва, завдань відділу. Річний план роботи затверджуються  міським  головою, на квартал, місяць – керуючим справами виконкому.

4.4. Статус посадової особи відділу  визначається згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.5. Діловодство відділу ведеться згідно з інструкцією з діловодства, номенклатурою справ відділу та вимогами чинного законодавства.

   Права Відділу

5.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого  комітету та Переяслав-Хмельницької міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і об’єднаннями громадян.

5.2. Відділ має право:

5.2.1. Своєчасно одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, необхідну для здійснення покладених на відділ завдань.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відділом відповідних заходів, виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради та їх посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні документи, довідки, розрахунки, інші матеріали на вимогу відділу.

5.2.2. Заслуховувати посадових осіб структурних підрозділів Переяслав-Хмельницької міської ради, осіб керівного складу цивільного захисту підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань надзвичайних ситуацій та в установленому законом порядку надавати їм обов’язкові для виконання вказівки про усунення недоліків і порушень вимог цивільного захисту і техногенної безпеки.

5.2.3. Залучати для проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спеціалізовані служби цивільного захисту.

5.2.4. Відділ утримується за рахунок коштів  міського  бюджету. Граничну   чисельність та витрати  на утримання відділу затверджує міська рада.

5.2.5. Відділ  має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.         

VІ. Начальник відділу        

6.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівників відділу.

6.2. Організовує діяльність відділу та його підрозділів, пов’язану з розробленням і здійсненням заходів цивільної оборони, а також реагування на надзвичайні ситуації.

6.3. Керує всіма видами підготовки підпорядкованих йому працівників для виконання у встановлені терміни завдань, покладених на відділ.

6.4.  Забезпечує підготовку в межах своєї компетенції проектів рішень виконавчого комітету та наказів начальника цивільного захисту міста.

6.5. В установленому порядку звертається з поданнями до міського голови, виконавчого комітету про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів у сфері цивільного захисту.

6.6. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а в разі потреби – припинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

6.7. Бере участь у розгляді міськвиконкомом питань цивільного захисту міста.

6.8. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

VII. Заключні положення 

7.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

7.2. Гранична чисельності, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на утримання відділу затверджуються міською радою.

7.3. Кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу затверджується міською радою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.