Відділ містобудування та архітектури виконкому міської ради

вул. Богдана Хмельницького, 29/36, 

м. Переяслав, Київська область, 08400

Телефон: (04567) 5-25-08, (04567) 5-36-91.

 РЕЖИМ РОБОТИ:
Пн-Чт: з 08-00 до 17-15
Пт:       з 08-00 до 16-00

Обідня перерва: з 12-00 до 13-00 

Прийомні дні: середа

Сб-Нд та офіційні святкові дні: вихідні 

 

Начальник відділу –  Свищ Інна Іванівна

Головний спеціаліст – Акуленко Наталія Іванівна

Головний спеціаліст – Трубецька Любов Володимирівна

 

Основними завданнями та функціями відділу є:

  1. Основними завданнями Відділу у сфері містобудування, архітектури та використання земель є:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста;

– аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генерального плану міста Переяслава-Хмельницького та іншої містобудівної документації;

– координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міських територій, поліпшення їх архітектурного вигляду;

– забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови Київської області, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

– забезпечення в межах своїх повноважень охорони та контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

– підготовка пропозицій Переяслав-Хмельницькій міській раді щодо врегулювання земельних відносин, використання, відтворення та охорони земель для забезпечення реалізації та проведення земельної реформи в м. Переяславі-Хмельницькому;

– координація робіт з проведення земельної реформи з безпосередніми виконавцями даних робіт, що мають ліцензію на проведення топографо-геодезичних та землевпорядних вишукувань;

– здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

  1. У сфері містобудування, архітектури та використання земель Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

– бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає міській раді пропозиції з цих питань;

– готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету;

– вносить пропозиції щодо необхідності розроблення та коригування генерального плану міста та іншої містобудівної документації;

– розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до міської ради висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

– розробляє і подає виконкому міської ради пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

– координує на території міста виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

– організовує в порядку, що встановлюється законом або іншими нормативними актами, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генерального плану міста, ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

– готує до розгляду на засіданні виконавчого комітету питання надання  містобудівних умов та обмежень щодо забудови земельної ділянки;

– погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

– здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

– надає забудовникам необхідні вихідні дані для документації на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель та споруд на території міста, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель та споруд;

– повідомляє, у разі виявлення об’єктів самовільного будівництва, інспекцію архітектурно-будівельного контролю для відповідного реагування з її сторони;

– організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

– організовує ведення містобудівного кадастру на території міста, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій для поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

– створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

– інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку міста, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;

– забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

– бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб та поновленні грошової оцінки земель міста;

– сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

– координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

– подає у встановленому порядку до міської ради пропозиції щодо розпорядження землями комунальної власності, регулювання земельних відносин в межах міста;

– надає до міської ради пропозиції щодо найбільш раціонального використання земель міста, їх відтворення та охорони;

– бере участь у підготовці пропозицій щодо формування інвестиційної політики у сфері раціонального використання земель міста виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки;

– контролює у встановленому порядку виконання землевпорядних робіт, робіт з проведення інвентаризації та розмежування земель міста, перевіряє правильність виконання документацій із землеустрою;

– здійснює координацію роботи виконавців землевпорядних робіт;

– вносить пропозиції міській раді щодо використання коштів, що надходять до міського бюджету в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва;

– подає у встановленому законодавством порядку клопотання до органів виконавчої влади в сфері земельних відносин щодо притягнення осіб винних у порушенні земельного законодавства;

– проводить обстеження земельних ділянок міста з метою подальшого їх раціонального використання та готує відповідні висновки до сесії міської ради;

– бере участь у роботі комісій міської ради з питань, що відносяться до його компетенції;

– бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об’єктів і споруд та готує пропозиції міській раді щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання в користування, в тому числі на умовах оренди;

– виконує інші функції відповідно до законодавства.