ВІДДІЛ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Богдана Хмельницького, 29/36, м. ПереяславХмельницький, Київська область, 08400

Телефон: (04567) 5-36-91

РЕЖИМ РОБОТИ:
Пн-Чт: з 08-00 до 17-15
Пт: з 08-00 до 16-00

Обідня перерва: з 12-00 до 13-00 

Сб-Нд та офіційні святкові дні: вихідні 

e-mail: pereyaslav_torg@ukr.net

Начальник відділу –  Гаценко Анна Іванівна

Головний спеціаліст відділу – Тараненко Ганна Миколаївна

Відділ підприємництва та споживчого ринку є структурним підрозділом управління економіки виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради, який забезпечує публічні, управлінські та якісні адміністративні послуги в сфері торгівлі, побутових послуг та підприємництва.В своїй роботі відділ керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації та міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, прийнятими в межах їхньої компетенції, а також Положенням про відділ, затвердженим рішенням міської ради від 26.06.2012 № 93-26-VІ. 

Завдання відділу:

– Забезпечення реалізації в місті державної політики щодо підтримки підприємництва, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу.

– Забезпечення реалізації в місті державної політики щодо сприяння розвитку споживчого ринку, а також здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з питань торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного господарства в межах своїх повноважень.

– Забезпечення реалізації державної цінової політики у межах своєї компетенції.

– Здійснення державного захисту прав споживачів відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» у межах своєї компетенції.

– Забезпечення реалізації в місті державних, обласних, міських програм та їх заходів в частині, що стосується питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного господарства.

Функції відділу:

– Розробляє заходи щодо підтримки розвитку малого підприємництва, в т.ч. забезпечення розвитку підприємницьких структур різних організаційно-правових форм.

– Реалізує державну політику щодо розвитку роздрібної та оптової торгівлі, ресторанного та ринкового господарства, побутового обслуговування на основі використання ринкових механізмів господарювання.

– Слідкує за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства з питань підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства, захисту прав споживачів.

– Аналізує торговельну діяльність у місті, систематизує показники і вносить пропозиції щодо підвищення їх ефективності.

– Здійснює аналіз мережі підприємств торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства, надає пропозиції щодо її вдосконалення.

– Надає інформаційну та консультативну допомогу суб’єктам господарювання з питань підприємницької діяльності.

– Інформує суб’єктів підприємництва про виставково-ярмаркові заходи, конкурси, форуми та ін. з метою налагодження зв’язків, освоєння нових ринків збуту виробленої продукції, отримання досвіду з організації торговельного обслуговування населення тощо.

– Здійснює прогнозування показників економічного розвитку малого підприємництва.

– За зверненням суб’єктів господарювання здійснює обстеження спеціалізованих підприємств, приймальних пунктів, що займаються заготівлею та переробкою брухту чорних і кольорових металів, видає відповідний акт обстеження.

– Розробляє та постійно оновлює реєстр малих підприємств, об’єктів торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства.

– Приймає участь у перевірках та обстеженнях суб’єктів малого підприємництва.

– Розробляє місцеву програму розвитку малого підприємництва, подає її на погодження до Київської обласної державної адміністрації, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, а також на затвердження міської ради, забезпечує її виконання.

– Подає звітну інформацію Київській облдержадміністрації про результати виконання місцевої програми розвитку малого підприємництва, а також інших програм, заходів, доручень з питань розвитку малого підприємництва, роздрібної та оптової торгівлі, ресторанного та ринкового господарства, побутового обслуговування населення.

– Готує пропозиції, спрямовані на виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голови облдержадміністрації з питань розвитку малого підприємництва, вживає заходи для їх реалізації на місцевому рівні.

– Сприяє створенню та подальшому розвитку об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва.

– Приймає участь у забезпеченні реалізації в місті державної цінової політики. Здійснює моніторинг цін на основні види продуктів харчування.

– Забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

– Здійснює державний захист прав споживачів в межах своєї компетенції, визначеної законодавством.

– Забезпечує своєчасне інформування суб’єктів підприємницької діяльності та населення міста про зміни в законодавстві.

– Розробляє проекти регуляторних актів з питань діяльності малого бізнесу, роздрібної та оптової торгівлі, ресторанного та ринкового господарства, побутового обслуговування. Сприяє їх реалізації.

– Готує та подає на розгляд міської ради та виконавчого комітету рішення з питань діяльності малого підприємництва.

– Виконує інші функції згідно з покладеними на відділ завданнями та дорученнями в межах своїх повноважень.