Університет долучився до реалізації програм центру розвитку підприємництва

Університет став партнером Центру розвитку підприємництва, метою якого є підтримка підприємницьких ініціатив громадян в інтересах територіальної громади. У центрі можна отримати консультації з питань започаткування власної справи, бізнес планування, законодавства в сфері зайнятості тощо. 11 лютого 2020 року, в університеті було підписано угоду про наукове консультування між Переяслав-Хмельницькою міськрайонною філією Київського обласного центру зайнятості та Державним вищим навчальним закладом «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спрямовану на долучення університету до реалізації програм центру розвитку підприємництва.

Уповноваженою особою від Переяслав-Хмельницької міськрайонної філії Київського обласного центру зайнятості була директор Любов Красова, а від Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – доктор історичних наук, професор, академік, ректор університету Віктор Коцур. Ініціатором співпраці була директор Центру Любов Андріївна, а координаторами – керівник відділу освітнього менеджменту та профорієнтаційної діяльності університету Оксана Луцик, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Переяслав-Хмельницької міжрайонної філії Київського обласного центру зайнятості Олена Мяло та заступник декана фінансово-гуманітарного факультету з наукової роботи Вячеслав Різник.

Відповідно до угоди, основними сферами співробітництва визначено: сприяння соціальному становленню та розвитку молоді шляхом наукового консультування; реалізація прав молоді на здобуття професійної освіти відповідно до потреб особистості та індивідуальних здібностей, з урахуванням соціально-економічного розвитку району та регіону; інформування молоді щодо змісту професій, перспектив працевлаштування, рівнів освіти та обміну інформацією щодо аспектів взаємного співробітництва; розробка у межах компетенції спільних проектів, програм щодо організації надання інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг громадянам незалежно від їх відношення до зайнятості, контроль за їх виконанням; організація спільних заходів, в тому числі в рамках діяльності сервісного майданчика «Центр розвитку підприємництва».

Вже незабаром заплановано координаційну зустріч з приводу залучення викладачів університету до проведення тренінгів та занять практичної спрямованості на базі «Центр розвитку підприємництва». У рамках реалізації угоди планується залучення таких категорій слухачів: учнівська молодь, зареєстровані безробітні, роботодавці. Наразі викладачі університету напрацьовують матеріали для проведення заходів у трьох напрямах: фінансова грамотність; бізнес планування, започаткування та ведення власної справи; професійна самореалізація та розвиток кар’єри.

Перші спільні заходи університету та Центру розвитку підприємництва Переяслав-Хмельницької міськрайонної філії Київського обласного центру зайнятості розпочались ще у жовтні 2019 року із тренінгів старшого викладача кафедри психології Людмили Хаметової, які нині проводяться на постійній основі. Підписана угода дозволяє розширити сфери співпраці та передбачає можливість долучення усіх зацікавлених викладачів, які готові на безоплатних умовах поділитися знаннями та досвідом з слухачами центру. Вже сьогодні виявили бажання співпрацювати викладачі фінансово-гуманітарного факультету: кандидат економічних наук, доцент, декан фінансово-гуманітарного факультету Світлана Кучеренко; кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування Галина Чабан; кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і оподаткування Оксана Перчук; кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування Інна Макарчук; доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти Ірина Доброскок; викладач кафедри професійної освіти Марина Калашник; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти В’ячеслав Різник; кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування Наталія Євтушенко; кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Оксана Паламарчук; кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування Світлана Слюсар.

Віктор Петрович висловив сподівання, що підписана угода дозволить реалізувати взаємовигідну співпрацю між центром та університетом на партнерських умовах. При цьому центр зайнятості може бути посередником між студентом та майбутнім роботодавцем, досліджувати кадрові потреби ринку, диспропорції на ринку праці, а університет – працювати над їх подоланням та забезпечувати наукове консультування зацікавлених осіб. На переконання Віктора Петровича, координація зусиль університету та центру дозволить оптимально забезпечити потреби здобувачів вищої освіти та роботодавців.

Джерело

Додати коментар