Оприлюднення проектів рішень до сесії Переяслав-Хмельницької міської ради

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

Р    І   Ш   Е   Н   Н  Я

від «___»_______________2018 року

м. Переяслав-Хмельницький

 

Про внесення змін до Програми благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік

 

З метою здійснення заходів для забезпечення належного технічного та естетичного стану об’єктів міського благоустрою, відповідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови Верховної Ради України від 24.10.99р. №1359-IV «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів», керуючись підпунктом 22 пункту 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік, затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 № 03-46-VІІ, а саме:

1.1. Внести зміни до паспорта програми в частині обсягів фінансування змінивши суму з 38 371,67 тис. грн. на 39 041,67 тис. грн.

1.2.Доповнити пункт 5 «Придбання спецтехніки» таким об’єктами:«придбання садового пилососу – 155 тис. грн.».

1.3. Доповнити програму пунктом 4.1. «Заходи по безпеці дорожнього руху» згідно додатку 1, що додається.

1.4. Доповнити програму пунктом 7.1. «Встановлення в’їздних знаків в місто Переяслав-Хмельницький» згідно додатку 2, що додається.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, тарифів, житлово-комунальних відносин. транспорту, екології, благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної спадщини.

 

 

             Міський голова                                                                                                        Т.В. Костін

 

Карнаух Г.М.                                                                                                                Бочарін П.П

Біліченко В.Я.                                                                                                               Медведенко Н.І.

Вітківський О.О.                                                                                                          Жарко Ю.М.

 Устич Н.М. 

 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

Р    І   Ш   Е   Н   Н  Я

від «___»_______________2018 року

м. Переяслав-Хмельницький

 

 

 

 

Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік

 

З метою покращення забезпечення населення міста якісними послугами у сфері житлово-комунального господарства, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму реформуванню та розвитку житлово-комунального господарства міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік згідно додатку.
  2. Фінансовому управлінню здійснювати фінансування заходів щодо виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік відповідно до бюджетних призначень.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, тарифів, житлово-комунальних відносин. транспорту, екології, благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної спадщини.

 

 

Міський голова                                                                                                          Т.В. Костін

 

 

Карнаух Г.М.                                                                                                                Бочарін П.П.

Біліченко В.Я.                                                                                                               Жарко Ю.М.

Вітківський О.О.                                                                                                           Медведенко Н.І.

                                                                                                                                                      Устич Н.М.

Додаток

до рішення міської ради

від ___ __________ 2018 № _____________

 

ПРОГРАМА

РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОРДАРСТВА МІСТА ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

                                                                                 НА 2018 РІК

 

  1. Загальні показники

 

За станом на 1 січня 2017 року у складі галузі житлово-комунального господарства м. Переяслава-Хмельницького Київської області на обліку такі об’єкти комунальної власності:

– житлові будинки                                                   –   169 од. ;

– мережі водопостачання загальною довжиною          – 49 км;   

– мережі водовідведення загальною довжиною           – 29,1 км;

– котельні                                                                       8 од.;

– артезіанські свердловини                                           – 21 од.;

– водопровідних насосних станцій                                    – 5 од ;

– каналізаційних очисних споруд                                      – 1 од ;

– каналізаційні насосні станції                                         – 5 од.

 

 

  1. Комплексні заходи по реформуванню та розвитку житлово-комунального господарства

        Протягом зазначеного періоду для забезпечення населення житлово-комунальними послугами належного рівня передбачаються  заходи, спрямовані на забезпечення розвитку та реконструкції системи водовідведення.

          Головним розпорядником є: виконком Переяслав-Хмельницької міської ради.

     Виконавцем робіт є КП Переяслав-Хмельницьке ВУКГ, а також юридичні та фізичні особи  відповідно до укладених договорів на виконання даних робіт.

 

2.1 Капітальний ремонт інженерних мереж

 п/п

Найменування заходів Виконавці Джерела фінансування Прогнозні обсяги фінансування
тис. грн.
1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт каналізаційної мережі біля буд. №4 по вул. Миру ВУКГ Міський бюджет 60
2 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. І. Мазепи ВУКГ Міський бюджет 77
ВСЬОГО 137

 

  1. Заключні положення

 

     Джерелом фінансування заходів Програми є кошти загального та цільового фондів бюджету м. Переяслава-Хмельницького, виділених в межах затверджених асигнувань на бюджетний рік, а також кошти інвесторів, власних надходжень ВУКГ та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

     Фінансовому управлінню Переяслав-Хмельницької міської ради включати в бюджетні запити кошти (окремим рядком ) на видатки,  пов’язані з виконанням Програми. Контроль за реалізацією даної програми здійснює – перший заступник міського голови.

 

 

Секретар ради                                                                П.П. Бочарін

 

 

 

ДОДАТОК 1

до рішення сесії Переяслав-Хмельницької

міської ради VIІ скликання

від ______________№______________

 

Пункт 4.1. « Заходи по безпеці дорожнього руху»

 

№ п/п Назва заходу Виконавець Джерело фінансування Орієнтовна вартість

тис. грн.

1 Влаштування (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) острівця безпеки по просп. Червоноармійців Переяслав-Хмельницьке ВУКГ Міський бюджет 200
2 Влаштування (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) піднятого пішохідного переходу по вул. Б. Хмельницького (біля СТ «Критий ринок» Переяслав-Хмельницьке ВУКГ Міський бюджет 180
3 Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції перехрестя вул. Б. Хмельницького, Грушевського та Покровської Переяслав-Хмельницьке ВУКГ Міський бюджет 60
4 Виготовлення проектно-кошторисної документації по встановленню світлофорів на перехресті вул. Шкільної та вул. Грушевського Переяслав-Хмельницьке ВУКГ Міський бюджет 45
  ВСЬОГО     485

 

Секретар ради                                                 П.П. Бочарін

 

ДОДАТОК 2

до рішення сесії Переяслав-Хмельницької

міської ради VIІ скликання

від ______________№______________

 

 

Пункт 7.1. «Встановлення в’їздних знаків в місто Переяслав-Хмельницький»

 

№ п/п Назва заходу Виконавець Джерело фінансування Орієнтовна вартість

тис. грн.

1 Встановлення (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) в’їздного знаку в місто Переяслав-Хмельницький по вул. Золотоніське шосе Переяслав-Хмельницьке ВУКГ Міський бюджет 15
2 Встановлення (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) в’їздного знаку в місто Переяслав-Хмельницький по вул. Богдана Хмельницького Переяслав-Хмельницьке ВУКГ Міський бюджет 15
  ВСЬОГО     30

 

Секретар ради                                                 П.П. Бочарін

Додати коментар