Педагоги Будинку художньої творчості на засіданні Творчої академії майстерності педагогів виробляли моделі компетентностей

Педагоги Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслава-Хмельницького на засіданні Творчої академії майстерності педагогів (ТАМП) виробляли моделі компетентностей, які передають(чи будуть передавати) своїм вихованцям під час освітнього процесу.

Учасникам засідання було дане завдання: дібрати факти з життя БХТДЮМ, з роботи гуртка,  як ілюстрації до своїх суджень, а також опрацювати відповідну літературу, з якої черпаються ідеї, думки, висновки щодо компетентісного навчання.

            Секретами формування комунікативних компетенцій  на заняттях гуртка «Міська Рада Дітей Переяслава» поділилася директор БХТДЮМ, керівник гуртка-методист Ніна Товкун. За допомогою презентації вона показала, що найефективніше спрацьовують інтерактивні методи та прийоми: ігри, диспути, тренінги, моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. Вони  сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

         Методи та прийоми формування здоров`язберігаючих компетентностей проаналізували, супроводжуючи прикладами з роботи свого гуртка,  керівник акробатично-хореографічної студії Тетяна Ковшун та керівник гуртка «Рукоділля» Світлана Кондратенко. Серед них були тренінгові та ігрові прийоми для усвідомлення гуртківцями своїх психофізіологічних особливостей, уміння зберігати та зміцнювати здоров’я, підтримувати на належному рівні фізичний стан і забезпечувати досконалість свого зовнішнього вигляду.

         Застосовуючи моделювання навчальної ситуації, керівник гуртка «Майстриня» Лідія Висовень, показала можливості гуртків декоративно-ужиткового напрямку у формуванні творчих компетентностей вихованців. А присутні керівники гуртків розглянули можливості адаптації методів формування творчих компетенцій в роботі гуртків свого напрямку.

         Керівник гуртка «Петриківський розпис» Марія Губар зробила огляд передових практик формування громадянської компетенції. Молодий педагог на  прикладі  роботи свого гуртка зазначила, що найбільш  ефективними для формування громадянської компетентностi є колективнi творчi справи; використання проектних, iнтерактивних, iнформацiйно-комунiкативних технологiй.

         Ключова соціальна компетентність передбачає здатність діяти в життєвих ситуаціях відповідно до соціальних норм і правил.  Заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи, керівник гуртка «Сувенір» Ірина Омельяненко запропонувала до застосування  в роботі гуртків методів та прийомів для формування здатності продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді; виконувати різні соціальні ролі; брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання.  Деякі прийоми педагоги апробували під час ділової гри.

         Яскравим фіналом плідної роботи став виступ емоційної та креативної Анни Порфір`євої, керівника вокальної студії «Акорд». Разом з нею педагоги навчалися окремим прийомам мнемотехніки, удосконалення уваги, розвитку творчих можливостей, самонавіювання.

          Сенкан про особливості роботи свого гуртка у формуванні життєвих компетенцій показав можливості і перспективи кожного учасника засідання ТАМП.

Додати коментар