Колективні договори (угоди) – гарантія вирішення трудових спорів

Шановні  працівники та роботодавці! Пам’ятайте, при влаштуванні на роботу,   врегулюванням виробничих відносин,  трудових та соціально-економічних інтересів працівників і власників є колективний договір (угода),  укладений на основі чинного законодавства (ст.1. Закону України «Про колективні договори і угоди»). Колективний договір (угода) укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності й господарювання, які характеризуються тим, що: використовують найману працю; мають право юридичної особи. Колективний договір (угода) доводиться до відома усіх працюючих та щойно прийнятих працівників.

Якщо колективний договір (угода) потребує змін, то це робиться згідно з чинним законодавством, з урахуванням пропозицій з обох сторін, шляхом переговорів. З огляду на зазначене та згідно з нормами законодавства рекомендується під час ведення переговорів ініціювати включення до колективних договорів (угод) відповідних положень, а саме щодо:

– забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (ст.18 Закону України « Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»);

– соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку (Закону України « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»);

– профілактики Віл – інфекції/ СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями.

Чинним законодавством встановлена відповідальність:

  • за ухилення від участі в переговорах;
  • за порушення й невиконання колективного договору;
  • за ненадання інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю.

Слід врахувати, що порядок і терміни накладення штрафів регламентуються Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 (ст.17-20 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Впродовж 2020 року рішеннями виконавчого комітету  Переяславської міської ради, що висвітлюються на сайті,  проведено повідомну реєстрацію 8 колективних договорів  та 3 зміни до колективних договорів підприємств, установ та організацій, що здійснюють свою діяльність на території Переяслава.

 

                                                                   Ольга Мусієнко, начальник  відділу з питань охорони праці УСЗН Переяславської міської ради

Додати коментар