Інформація про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки

Організатор земельних торгів: Переяславська міська рада Київської області.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту №01:

 • Право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Київська обл., м. Переяслав, (в межах населеного пункту), вул. Об’їзна, 11;
 • кадастровий номер: 3211000000:01:074:0016;
 • площа: 0,6251 га;
 • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
 • цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • вид використання земельної ділянки – будівництво готельного комплексу;

Стартовий розмір річної орендної плати – 246089 грн.61 коп. (Двісті сорок шість тисяч вісімдесят дев’ять грн. 61 коп.) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою: 5 (П’ять) років.

Містобудівні умови та обмеження: Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051, не зареєстровані.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

 1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 
 2. Договір орендиземельної ділянки між Переяславською міською радою Київської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

3.Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку визначеному Законом.

 1. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачуєтьсяПереможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.
 2. Переможець земельних торгів зобов’язується:

5.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

– сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

– відшкодувати витрати на організацію і проведення торгів здійснюється учасником, що став переможцем;

5.2. На виконання Рішення №245-85/2-VII Переяславської міської ради Київської області від 26.05.2020р.:

– відшкодувати витрати на підготовку лоту до торгів та організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону здійснюється Учасником, що став Переможцем торгів на підставі окремого договору між Виконавцем торгів та Учасником.

– використовувати земельну ділянку після укладення договору оренди а його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку:
 • реєстраційний внесок – 1098,50 грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/р UA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок – 73826 грн. 88 коп. (Сімдесят три тисячі вісімсот двадцять шість грн.88 коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».
 1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Заступник генерального директора Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30 год., у п’ятницю – з 12.30 год. до 14.30.год.
 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 16 листопада 2020 р.

Останній день прийому заяв – 10 листопада 2020 р. до 16 год. 30 хв.

Місце проведення торгів: 08400, Київська обл., м.Переяслав, вул.Богдана Хмельницького, 27/25 (приміщення міської ради).

Початок торгів о 10.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 07-00 год. до 09-40 год. за адресою: 08400, Київська обл., м.Переяслав, вул.Богдана Хмельницького, 27/25 (приміщення міської ради).

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця. Призначення платежу: 1. «Реєстраційний внесок 1098,50 грн.»; 2. «Гарантійний внесок 73826,88 грн.». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому 10.11.20 р. до 16.30 год. 

Перелiк документів для учасника

Додати коментар