Регуляторна політика

Регуляторний акт – це рішення регуляторного органу, яке спрямоване на правове регулювання господарських відносин.
Регуляторним органом у місті є Переяслав-Хмельницька  міська рада та її виконавчий комітет.
Повноваження щодо реалізації державної регуляторної політики міською радою покладені на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку.
Перевірку економічної доцільності проектів та відстеження діючих регуляторних актів здійснює відділ економіки та зовнішніх зв’язків управління економіки та євроінтеграції, правове забезпечення – юридичний відділ міськвиконкому. Контроль за здійсненням державної регуляторної політики в частині регуляторних актів виконавчого комітету проводять заступники міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2017 рік 2016
План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Переяслав-Хмельницького міськвиконкому на 2016 рік 2016
Звіт «Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Переяслав-Хмельницькою міською радою у 2016 році» 2016
Проекти регуляторних актів 2016
Аналіз регуляторного впливу 2016
Повідомлення про оприлюднення регуляторних актів 2016
Законодавство 2016